NHẤT TÂM NIỆM PHẬT - CẦU SANH TỊNH ĐỘ
Đăng Nhập

Quên mật khẩu

ĐẠI LỄ PHÓNG SANH CHÙA TỪ ÂN 2013
CHUA TU AN.gif
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
“Từ đây qua phương Tây quá mười muôn ức cõi Phật, có thế giới tên là Cực lạc, trong thế giới đó có Đức Phật hiệu là A Di Đà hiện nay đương nói pháp”.
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Nguyện thứ 18: Lúc tôi thành Phật, thập phương chúng sanh, chí tâm tín mộ, muốn sanh về cõi nước tôi, nhẫn đến 10 niệm, nếu không được sanh, thời tôi không ở ngôi Chánh giác; trừ kẻ tạo tội ngũ nghịch, cùng hủy báng Chánh pháp.
Nguyện thứ 19: Lúc tôi thành Phật, thập phương chúng sanh phát Bồ đề tâm, tu các công đức, nguyện sanh về cõi nước tôi, đến lúc lâm chung, nếu tôi chẳng cùng đại chúng hiện thân trước người đó, thời tôi không ở ngôi Chánh giác.
Nguyện thứ 20: Lúc tôi thành Phật, thập phương chúng sanh nghe danh hiệu tôi, chuyên nhớ cõi nước tôi; và tu các công đức, chí tâm hồi hướng, muốn sanh về cõi nước tôi, nếu chẳng được toại nguyện, thời tôi không ở ngôi Chánh giác.
NAM MÔ ĐẠI BI QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT
Nầy Vi-Đề-Hy, bất cứ chúng sanh nào chuyên tâm trì niệm danh hiệu Nam-mô A-Di-Đà Phật, dẫu chỉ một ngày cho tới bảy ngày, hoặc nhiều lần của bảy ngày, thì cảm ứng những năng lực tổng trì không thể nghĩ bàn.
NAM MÔ ĐẠI LỰC ĐẠI THẾ CHÍ BỒ TÁT
Nếu tâm của chúng sanh, nhớ Phật niệm Phật, hiện tiền hay tương lai, nhất định sẽ thấy được Phật, cách Phật không xa, không cần dùng phương pháp nào khác, thì tự tâm được khai ngộ, như người ướp hương, thì thân có mùi thơm, ấy gọi là Hương Quang Trang Nghiêm.
NAM MÔ ĐẠI HẠNH PHỔ HIỀN BỒ TÁT
Danh hiệu Phật chính là ba đời mười phương chư Phật, vì A-Di-Đà tức là Pháp-giới Tạng-thân, có lực dụng thu nhiếp và hiện Pháp thân của ba đời mười phương chư Phật.
NAM MÔ ĐẠI TRÍ VĂN THÙ SƯ LỢI BỒ TÁT
Về phương Tây của thế giới này, có Phật A Di Đà giáo chủ cõi Cực Lạc. Đức Thế Tôn đó nguyện lực không thể nghĩ bàn! Ngươi nên chuyên niệm danh hiệu của ngài nối tiếp không gián đoạn, thì khi mạng chung, quyết được vãng sanh, chẳng còn bị thối chuyển.

Lời Nhắn Nhủ của Hòa Thượng thượng Tịnh hạ Không

Go down

Lời Nhắn Nhủ của Hòa Thượng thượng Tịnh hạ Không

Bài gửi by Tịnh Độ Tông on Fri 23 Sep 2011, 9:13 am

Lời Nhắn Nhủ của Hòa Thượng thượng Tịnh hạ Không


Khi tai kiếp đến, người đáng ở sẽ được ở, người đáng đi thì phải đi. Sống chết đều có số, phú quý mạng đã định, tránh không được, thoát không khỏi. Người số mạng không bị nạn, dù đại tai kiếp đến, vẫn được sống sót bình an. Điều duy nhất ở hiện tại có thể tự cứu và độ tha, chính là nghe “Đại Kinh Giải”, y giáo phụng hành, lão thật niệm Phật, buông xả vạn duyên, cầu sanh Tịnh Độ. Công đức niệm Phật bất khả tư nghì. Chỉ có niệm Phật sửa lỗi mới giảm bớt tai nạn, những phương pháp khác không còn kịp nữa rồi. Diệt trừ vọng niệm, nhất thiết đều tuỳ duyên là tốt.

Ngày 12 tháng 4 năm 2011

Hư độ bát thập ngũ
Lại viết dĩ vô đa
Học Phật lục thập niên
Diễn giáo ngũ thập tam
Phát tâm tục huệ mạng
Hoa Nghiêm và Pháp Hoa
Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa
Cúng dường hữu duyên nhân
Thế, xuất thế gian pháp
Khán phá tức buông xả
Tạ tuyệt ư chúng duyên
Chuyên niệm Di Đà Phật
Cầu sanh Thanh Tịnh Độ
Nhất thiết giai thành Phật
Thượng khẩn giám ngu thành
Thị ngã chơn Liên Hữu.

Tạm dịch:

Đã sống tám mươi lăm
Số ngày chẳng còn nhiều
Học Phật sáu mươi năm
Diễn giáo năm mươi ba
Phát tâm kế huệ mạng
Hoa Nghiêm và Pháp Hoa
Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa
Cúng dường người hữu duyên
Thế, xuất thế gian pháp
Nhìn thấu tức buông xả
Tạ tuyệt với chúng duyên
Chuyên niệm Phật Di Đà
Cầu sanh Thanh Tịnh Độ
Nhất thiết đều thành Phật
Mong cầu hiểu lòng thành
Là chân Liên Hữu của ta.


http://vn.360plus.yahoo.com/tapchi-adidaphat/article?mid=5502

avatar
Tịnh Độ Tông

Tổng số bài gửi : 39
Join date : 23/06/2011

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết