NHẤT TÂM NIỆM PHẬT - CẦU SANH TỊNH ĐỘ
Đăng Nhập

Quên mật khẩu

ĐẠI LỄ PHÓNG SANH CHÙA TỪ ÂN 2013
CHUA TU AN.gif
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
“Từ đây qua phương Tây quá mười muôn ức cõi Phật, có thế giới tên là Cực lạc, trong thế giới đó có Đức Phật hiệu là A Di Đà hiện nay đương nói pháp”.
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Nguyện thứ 18: Lúc tôi thành Phật, thập phương chúng sanh, chí tâm tín mộ, muốn sanh về cõi nước tôi, nhẫn đến 10 niệm, nếu không được sanh, thời tôi không ở ngôi Chánh giác; trừ kẻ tạo tội ngũ nghịch, cùng hủy báng Chánh pháp.
Nguyện thứ 19: Lúc tôi thành Phật, thập phương chúng sanh phát Bồ đề tâm, tu các công đức, nguyện sanh về cõi nước tôi, đến lúc lâm chung, nếu tôi chẳng cùng đại chúng hiện thân trước người đó, thời tôi không ở ngôi Chánh giác.
Nguyện thứ 20: Lúc tôi thành Phật, thập phương chúng sanh nghe danh hiệu tôi, chuyên nhớ cõi nước tôi; và tu các công đức, chí tâm hồi hướng, muốn sanh về cõi nước tôi, nếu chẳng được toại nguyện, thời tôi không ở ngôi Chánh giác.
NAM MÔ ĐẠI BI QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT
Nầy Vi-Đề-Hy, bất cứ chúng sanh nào chuyên tâm trì niệm danh hiệu Nam-mô A-Di-Đà Phật, dẫu chỉ một ngày cho tới bảy ngày, hoặc nhiều lần của bảy ngày, thì cảm ứng những năng lực tổng trì không thể nghĩ bàn.
NAM MÔ ĐẠI LỰC ĐẠI THẾ CHÍ BỒ TÁT
Nếu tâm của chúng sanh, nhớ Phật niệm Phật, hiện tiền hay tương lai, nhất định sẽ thấy được Phật, cách Phật không xa, không cần dùng phương pháp nào khác, thì tự tâm được khai ngộ, như người ướp hương, thì thân có mùi thơm, ấy gọi là Hương Quang Trang Nghiêm.
NAM MÔ ĐẠI HẠNH PHỔ HIỀN BỒ TÁT
Danh hiệu Phật chính là ba đời mười phương chư Phật, vì A-Di-Đà tức là Pháp-giới Tạng-thân, có lực dụng thu nhiếp và hiện Pháp thân của ba đời mười phương chư Phật.
NAM MÔ ĐẠI TRÍ VĂN THÙ SƯ LỢI BỒ TÁT
Về phương Tây của thế giới này, có Phật A Di Đà giáo chủ cõi Cực Lạc. Đức Thế Tôn đó nguyện lực không thể nghĩ bàn! Ngươi nên chuyên niệm danh hiệu của ngài nối tiếp không gián đoạn, thì khi mạng chung, quyết được vãng sanh, chẳng còn bị thối chuyển.

25 vị Đại Bồ Tát Theo Gia Hộ Cho Hành Giả Niệm Phật A Di Đà

Go down

25 vị Đại Bồ Tát Theo Gia Hộ Cho Hành Giả Niệm Phật A Di Đà

Bài gửi by Quảng Nghiêm on Tue 24 Jul 2012, 10:05 am

Trong Kinh ( Phật Thuyết Thập Vãng Sanh A Di Đà Phật Quốc Kinh ). Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có dạy:
Nếu có chúng sanh tin tưởng niệm Phật A Di Đà, nguyện vãng sanh thì đức Phật A Di Đà trong thế giới Cực Lạc kia bèn sai,

1) Quán Thế Âm Bồ Tát,
2) Đại Thế Chí Bồ Tát,
3) Dược Vương Bồ Tát,
4) Dược Thượng Bồ Tát,
5) Phổ Hiền Bồ Tát,
6) Pháp Tự Tại Bồ Tát,
7) Sư Tử Hống Bồ Tát,
08) Đà La Ni Bồ Tát,
09) Hư Không Tạng Bồ Tát,
10) Đức Tạng Bồ Tát,
11) Bảo Tạng Bồ Tát,
12) Kim Tạng Bồ Tát,
13) Kim Cang Bồ Tát,
14) Sơn Hải Huệ Bồ Tát,
15) Quang Minh Vương Bồ Tát,
16) Hoa Nghiêm Vương Bồ Tát,
17) Chúng Bảo Vương Bồ Tát,
18) Nguyệt Quang Vương Bồ Tát,
19) Nhật Chiếu Vương Bồ Tát,
20) Tam Muội Vương Bồ Tát,
21) Tự Tại Vương Bồ Tát,
22) Đại Tự Tại Vương Bồ Tát,
23) Bạch Tượng Vương Bồ Tát,
24) Đại Oai Đức Vương Bồ Tát,
25) Vô Biên Thân Bồ Tát,

Hai mươi lăm Bồ Tát ấy ủng hộ hành giả, dù đi hay đứng, dù nằm hay ngồi, dù ngày hay đêm, trong hết thảy thời, hết thảy nơi, chẳng cho ác quỷ, ác thần được thừa dịp làm hại.

_________________

TRONG CÁC PHƯƠNG TIỆN
LIỄU THOÁT SANH TỬ
NIỆM PHẬT ĐỆ NHẤT.
---0---
TRONG MUÔN HẠNH LÀNH
PHÓNG SANH ĐỆ NHẤT.

Tại gia Bồ Tát Giới - Nam mô A Di Đà Phật
avatar
Quảng Nghiêm
Admin

Leo
Dragon
Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 19/05/2011
Age : 42
Đến từ : TPHCM

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết