NHẤT TÂM NIỆM PHẬT - CẦU SANH TỊNH ĐỘ
Đăng Nhập

Quên mật khẩu

ĐẠI LỄ PHÓNG SANH CHÙA TỪ ÂN 2013
CHUA TU AN.gif
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
“Từ đây qua phương Tây quá mười muôn ức cõi Phật, có thế giới tên là Cực lạc, trong thế giới đó có Đức Phật hiệu là A Di Đà hiện nay đương nói pháp”.
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Nguyện thứ 18: Lúc tôi thành Phật, thập phương chúng sanh, chí tâm tín mộ, muốn sanh về cõi nước tôi, nhẫn đến 10 niệm, nếu không được sanh, thời tôi không ở ngôi Chánh giác; trừ kẻ tạo tội ngũ nghịch, cùng hủy báng Chánh pháp.
Nguyện thứ 19: Lúc tôi thành Phật, thập phương chúng sanh phát Bồ đề tâm, tu các công đức, nguyện sanh về cõi nước tôi, đến lúc lâm chung, nếu tôi chẳng cùng đại chúng hiện thân trước người đó, thời tôi không ở ngôi Chánh giác.
Nguyện thứ 20: Lúc tôi thành Phật, thập phương chúng sanh nghe danh hiệu tôi, chuyên nhớ cõi nước tôi; và tu các công đức, chí tâm hồi hướng, muốn sanh về cõi nước tôi, nếu chẳng được toại nguyện, thời tôi không ở ngôi Chánh giác.
NAM MÔ ĐẠI BI QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT
Nầy Vi-Đề-Hy, bất cứ chúng sanh nào chuyên tâm trì niệm danh hiệu Nam-mô A-Di-Đà Phật, dẫu chỉ một ngày cho tới bảy ngày, hoặc nhiều lần của bảy ngày, thì cảm ứng những năng lực tổng trì không thể nghĩ bàn.
NAM MÔ ĐẠI LỰC ĐẠI THẾ CHÍ BỒ TÁT
Nếu tâm của chúng sanh, nhớ Phật niệm Phật, hiện tiền hay tương lai, nhất định sẽ thấy được Phật, cách Phật không xa, không cần dùng phương pháp nào khác, thì tự tâm được khai ngộ, như người ướp hương, thì thân có mùi thơm, ấy gọi là Hương Quang Trang Nghiêm.
NAM MÔ ĐẠI HẠNH PHỔ HIỀN BỒ TÁT
Danh hiệu Phật chính là ba đời mười phương chư Phật, vì A-Di-Đà tức là Pháp-giới Tạng-thân, có lực dụng thu nhiếp và hiện Pháp thân của ba đời mười phương chư Phật.
NAM MÔ ĐẠI TRÍ VĂN THÙ SƯ LỢI BỒ TÁT
Về phương Tây của thế giới này, có Phật A Di Đà giáo chủ cõi Cực Lạc. Đức Thế Tôn đó nguyện lực không thể nghĩ bàn! Ngươi nên chuyên niệm danh hiệu của ngài nối tiếp không gián đoạn, thì khi mạng chung, quyết được vãng sanh, chẳng còn bị thối chuyển.

CÁC BÀI SÁM TRONG PHẬT GIÁO!

Go down

CÁC BÀI SÁM TRONG PHẬT GIÁO!

Bài gửi by Quảng Nghiêm on Wed 01 Jun 2011, 11:14 am

PHÁT NGUYỆN SÁM HỐI!

Đệ tử chúng con từ vô thỉ.
Gây bao tội ác bởi lầm mê
Đắm trong sanh tử đã bao lần
Nay đến trước đài vô Thượng giác
Biển trần khổ lâu đời luân lạc
Với sanh linh vô số điêu tàn
Sống u hoài trong kiếp lầm than
Con lạc lõng không nhìn phương hướng
Đoàn con dại từ lâu vất vưởng
Hôm nay trông thấy đạo huy hoàng
Xin hướng về núp bóng từ quang
Lạy Phật Tổ soi đường dẫn bước
Bao tội khổ trong đường ác trược
Vì tham, sân, si mạn gây nên
Con hôm nay giữ trọn lời nguyền
Xin sám hối để lòng thanh thoát
Trí huệ quang minh như nhật nguyệt
Từ Bi vô lượng cứu quần sinh
Ôi! Từ lâu ba chốn ngục hình
Giam giữ mãi con nguyền ra khỏi
Theo gót Ngài vượt qua khổ ải
Nương thuyền từ vượt bể ái hà
Nhớ lời Ngài," Bờ giác không xa"
Hành thập thiện cho đời tương sáng
Bỏ việc ác, cho đời quang đãng
Đem phúc lành gieo rắc phàm Nhân
Lời ngọc vàng ghi mãi bên lòng
Con nguyện được sống đời rộng rãi
Con niệm Phật để lòng nhớ mãi
Hình bóng Người cứu khổ chúng sanh
Để theo Ngài trên bước đường lành
Chúng con khổ, nguyện xin cứu khổ
Chúng con khổ, nguyện xin tự độ
Ngoài tham lam sân hận ngập trời
Phá si mê trí huệ tuyệt vời
Con nhớ đức Di Đà lạc quốc
Phật A Di Đà thân kim sắc
Tướng tốt quang minh tự trang nghiêm
Năm tu di uyển chuyển bạch hào
Bốn biển lớn trong ngần mắt biếc
Trong hào quang hóa vô số Phật
Vô số Bồ Tát hiện ở trong
Bốn mươi tám nguyện độ chúng sanh
Chín phẩm sen vàng lên giải thoát
Quy mạng lễ A Di Đà Phật
Ở phương Tây thế giới an lành
Con nay xin phát nguyện vãng sanh
Cúi xin đức Từ Bi tiếp độ.

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

_________________

TRONG CÁC PHƯƠNG TIỆN
LIỄU THOÁT SANH TỬ
NIỆM PHẬT ĐỆ NHẤT.
---0---
TRONG MUÔN HẠNH LÀNH
PHÓNG SANH ĐỆ NHẤT.

Tại gia Bồ Tát Giới - Nam mô A Di Đà Phật
avatar
Quảng Nghiêm
Admin

Leo
Dragon
Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 19/05/2011
Age : 42
Đến từ : TPHCM

Về Đầu Trang Go down

Re: CÁC BÀI SÁM TRONG PHẬT GIÁO!

Bài gửi by Quảng Nghiêm on Wed 01 Jun 2011, 11:15 am

SÁM NGUYỆN!

Đệ tử kính lạy.
Đức Phật Thích Ca.
Phật A Di Đà.
Mười phương Chư Phật.
Vô thượng Phật pháp.
Cùng Thánh Hiền Tăng.
Đệ tử lâu đời, lâu kiếp.
Nghiệp chướng nặng nề.
Tham giận kiêu căng.
Si mê lầm lạc.
Ngày nay nhờ Phật.
Biết sự lỗi lầm.
Thành tâm sám hối.
Thề tránh điều dữ.
Nguyện làm việc lành.
Ngưỡng trông ơn Phật.
Từ Bi gia hộ.
Thân không tật bệnh.
Tâm không phiền não.
Hằng ngày an vui tu tập.
Pháp Phật nhiệm mầu.
Để mau ra khỏi luân hồi.
Minh tâm kiến tánh.
Trí huệ sáng suốt.
Thần thông tự tại.
Đặng cứu độ các bậc tôn trưởng.
Cha Mẹ, anh em.
Thân bằng quyến thuộc.
Cùng tất cả chúng sanh.
Đều trọn thành Phật đạo.

_________________

TRONG CÁC PHƯƠNG TIỆN
LIỄU THOÁT SANH TỬ
NIỆM PHẬT ĐỆ NHẤT.
---0---
TRONG MUÔN HẠNH LÀNH
PHÓNG SANH ĐỆ NHẤT.

Tại gia Bồ Tát Giới - Nam mô A Di Đà Phật
avatar
Quảng Nghiêm
Admin

Leo
Dragon
Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 19/05/2011
Age : 42
Đến từ : TPHCM

Về Đầu Trang Go down

Re: CÁC BÀI SÁM TRONG PHẬT GIÁO!

Bài gửi by Quảng Nghiêm on Wed 01 Jun 2011, 11:16 am

SÁM BÁO HIẾU MẪU THÂN!

Báo ân nghĩa trọng vô biên.
Huyên đường nay đã huỳnh tuyền xa chơi.
Dương trần con chịu mồ côi.
Hai mươi bốn thảo chưa bồi dưỡng sinh.
Nhớ câu đất rộng trời dài.
Sông sâu bể thẳm non đoài cách xa.
Mẹ hiền khuất dạng trong nhà.
Bỏ con thơ dại vào ra một mình.
Đau lòng vì nỗi tử sinh.
Nhớ thương từ Mẫu dứt tình biệt ly.
Cháu con sầu thảm ai bi.
Ra vào chẳng thấy dung nghi hằng ngày.
Trời cao đất thẳm có hay.
Mẹ con xa cách càng cay càng phiền.
Con còn vui sống triền miên.
Mất Mẹ gan ruột đảo điên muôn phần.
Than ôi, từ Mẫu thâm ân.
Biết đâu tìm kiếm phân vân đêm ngày.
Nhớ ơn cúc dục cao dày.
Bây giờ chỉ thấy linh đài lạnh tanh.
Sớm khuya lặng lẽ một mình.
Vắng sau quạnh trước bóng hình Mẫu thân.
Dưỡng sanh non biển sánh bằng.
Cưu mang mười tháng dạ hằng lo âu.
Nhiều khi am tự khấn cầu.
Cho con mạnh khỏe ngày sau nối dòng.
Khi con vừa mới lọt lòng.
Ba năm bú mớm ẵm bồng trên tay.
Mẹ Cha vất vả đêm ngày.
Trông con mau lớn chẳng nài công lao.
Nhứt là những lúc ốm đau.
Mẹ Cha khổ cực không sao nghĩ bàn.
Thuốc thang luống chịu cơ hàn.
Thấy con mạnh khỏe hân hoan vui mừng.
Khuyên con ăn ở có chừng.
Nào là trai gái giữ thuần nết na.
Dạy con khắp hết việc nhà.
Mẫu từ, Tử hiếu thuận hòa nên danh.
Bây giờ nhìn nắm mồ xanh.
Mộ đầy cỏ mọc chung quanh bịt bùng.
Về nhà thấy dạng chân dung.
Đèn hương khói tỏa nhớ cùng Mẫu thân.
Nhớ Mẹ đau khổ muôn phần.
Tìm đâu gặp đặng Mẫu thân dễ dàng.
Lòng con thương nhớ khóc than.
Cơm dưng ba bát vái van Mẹ dùng.
Làm sao trả thảo báo ân.
Đôi dòng châu lụy tuôn dòng thở than.
Đêm thâu giấc mộng mơ màng.
Giựt mình thức giấc bàng hoàng năm canh.
Mẹ đà về chốn Diêm thành.
Bỏ con dương thế cam đành xót xa.
Ruột đau từ đoạn thiết tha.
Nhớ thương từ Mẫu lệ sa khôn cầm.
Năm canh con trẻ đang nằm.
Áo khô nước mắt ướt dầm như mưa.
Hồn về chín suối xa đưa.
Diêm la quỷ sứ ngưu lừa gớm ghê.
Suối vàng cũng gọi là quê.
Ai ai không khỏi đọa về khổ thân.
Làm con báo hiếu chuyên cần.
Nguyện cầu Phật Tổ oai thần cứu ra.
Ngày nay thiết lễ trai gia ( ma chay ).
Lòng thành cầu Phật Di Đà chứng minh.
Quan Âm, Thế Chí đồng thinh.
Đức Ngài Địa Tạng độ hình Mẫu thân.
Hà sa Chư Phật, Long thần.
Phóng quang tiếp dẫn Mẫu thân thượng trình.
Hương hồn về chốn Phật đình.
Sen vàng chín phẩm hóa hình ngồi trong.
Ngồi trên phẩm báu hư không.
Nương theo chơn Phật thong dong Lạc thành.
Mẹ đà về cõi vô sanh.
Tội tiêu nghiệp dứt quả lành muôn năm.
Lạy cầu Chư Phật từ tâm.
Di Đà thọ ký hồn âm chọn lành.
Nguyện hồn về chốn Lạc thành.
Chứng ngôi bất thối vô sanh đời đời.
Cầu cho hồn đặng thảnh thơi.
Hộ trì tang quyến đến nơi đạo tràng.
Tụng kinh lễ Phật cầu an.
Phát tâm tu niệm Lạc bang mau về.

_________________

TRONG CÁC PHƯƠNG TIỆN
LIỄU THOÁT SANH TỬ
NIỆM PHẬT ĐỆ NHẤT.
---0---
TRONG MUÔN HẠNH LÀNH
PHÓNG SANH ĐỆ NHẤT.

Tại gia Bồ Tát Giới - Nam mô A Di Đà Phật
avatar
Quảng Nghiêm
Admin

Leo
Dragon
Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 19/05/2011
Age : 42
Đến từ : TPHCM

Về Đầu Trang Go down

Re: CÁC BÀI SÁM TRONG PHẬT GIÁO!

Bài gửi by Quảng Nghiêm on Wed 01 Jun 2011, 11:17 am

SÁM PHÁT NGUYỆN QUY Y TAM BẢO!

Đệ tử hôm nay quỳ trước điện.
Chí tâm đảnh lễ đấng Từ Tôn.
Đã bao phen sanh tử dập dồn.
Trôi lăng mãi trong vòng lục đạo.
Thế Tôn đã đinh ninh di giáo.
Mà con còn đắm đuối mê say.
Mắt ưa xem huyễn cảnh hằng ngày.
Tai thích tiếng mật đường dua nịnh.
Mũi quen ngửi mùi thơm bất tịnh.
Lưỡi dệt thêu lắm chuyện gay go.
Thân ham dùng gấm vóc sa sô.
Ý mơ tưởng bao la vũ trụ.
Bởi lục dục lòng tham không đủ.
Lấp che mờ trí tuệ từ lâu.
Hôm nay con giác ngộ hồi đầu.
Xin sám hối phơi bày tỏ rõ.
Nguyện tội ác từ nay lìa bỏ.
Chuyển sáu căn ra khỏi lầm mê.
Trước đài sen thành kính hướng về.
Tịnh tâm ý quy y Tam Bảo.
Phật giới cấm chuyên trì chu đáo.
Dứt tận cùng cội rễ vô minh.
Chí phàm phu tự lực khó thành.
Cầu đức Phật từ bi gia hộ.
Dầu phải chịu muôn ngàn gian khổ.
Con dốc lòng vì đạo hy sinh.
Nương từ quang tìm đến bảo thành.
Đặng tự giác, giác tha viên mãn.

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

_________________

TRONG CÁC PHƯƠNG TIỆN
LIỄU THOÁT SANH TỬ
NIỆM PHẬT ĐỆ NHẤT.
---0---
TRONG MUÔN HẠNH LÀNH
PHÓNG SANH ĐỆ NHẤT.

Tại gia Bồ Tát Giới - Nam mô A Di Đà Phật
avatar
Quảng Nghiêm
Admin

Leo
Dragon
Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 19/05/2011
Age : 42
Đến từ : TPHCM

Về Đầu Trang Go down

Re: CÁC BÀI SÁM TRONG PHẬT GIÁO!

Bài gửi by Quảng Nghiêm on Wed 01 Jun 2011, 11:18 am

SÁM DI ĐÀ!

Muốn đi có một đường này.
Nhứt tâm niệm Phật khó gì thoát ra.
Vậy khuyên phải niệm Di Đà.
Hồng danh sáu chữ thật là rất cao.
Hay trừ tám vạn trần lao.
Tham thiền quán tưởng pháp nào cũng thua.
Di Đà xưa cũng làm vua.
Bỏ ngôi bỏ nước vô chùa mà tu.
Xét ra từ kiếp đã lâu.
Hiệu là Pháp Tạng Tỳ kheo đó mà.
Trong khi Ngài mới xuất gia.
Bốn mươi tám nguyện phát ra một lần.
Nguyện nào cũng lắm oai thần.
Nguyện nào cũng trọng về phần độ sanh.
Vì thương thế giới bất bình.
Nên chi đầu Phật mà đành bỏ ngôi.
Thầy là Bảo Tạng Như Lai.
Bạn là Bảo Hải tức Ngài Thích Ca.
Thích Ca nguyện độ Ta bà.
Di Đà nguyện mở cửa nhà Lạc bang.
Mở ao chín phẩm sen vàng.
Xây thành bá bảo đổ đàng thất chân.
Lưu ly quả đất sáng ngần.
Lầu châu cát ngọc mười phần trang nghiêm.
Hoa trời rưới cả ngày đêm.
Có cây rất báu có chim rất kỳ.
Lạ lùng cái cảnh phương Tây.
Mười phương cõi Phật cảnh nào cũng thua.
Phong quang vui vẻ bốn mùa.
Nước reo pháp Phật gió khua nhạc trời.
Di Đà có thệ một lời.
Mở ra cõi ấy tiếp người vãng sanh.
Mười phương ai phát lòng thành.
Nhất tâm mà niệm Hồng Danh của Ngài.
Hằng ngày trong lúc hôm mai.
Niệm từ mười tiếng đến vài ba trăm.
Khi đi, khi đứng, khi nằm.
Chuyên trì niệm Phật, lòng chăm phát nguyền.
Nguyện sanh về cõi bảo liên.
Là nơi Cực lạc ở miền Tây phương.
Đến khi thọ mạng vô thường.
Thì Ngài phóng ngọn hào quang rước liền.
Biết bao phước đức nhân duyên.
Đã về Cực lạc còn phiền não chi.
Sự vui trời cũng chẳng bì.
Đêm đêm thong thả, ngày ngày vui chơi.
Sống lâu kiếp kiếp đời đời.
Không già không chết, không dời đi đâu.

_________________

TRONG CÁC PHƯƠNG TIỆN
LIỄU THOÁT SANH TỬ
NIỆM PHẬT ĐỆ NHẤT.
---0---
TRONG MUÔN HẠNH LÀNH
PHÓNG SANH ĐỆ NHẤT.

Tại gia Bồ Tát Giới - Nam mô A Di Đà Phật
avatar
Quảng Nghiêm
Admin

Leo
Dragon
Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 19/05/2011
Age : 42
Đến từ : TPHCM

Về Đầu Trang Go down

Re: CÁC BÀI SÁM TRONG PHẬT GIÁO!

Bài gửi by Quảng Nghiêm on Wed 01 Jun 2011, 11:19 am

KHEN PHẬT A DI ĐÀ!

Di Đà thân Phật sắc vàng tươi.
Tướng tốt quang minh vẹn đủ mười.
Ánh sáng tỏa hình năm núi lớn.
Mắt trong tợ nước bốn nguồn khơi.
Hào quang hóa Phật bao nhiêu ức.
Bồ Tát hiện thân gấp mấy mươi.
Bốn tám lời nguyện mong độ chúng.
Hoa sen chín phẩm rước lên ngôi.

NAM MÔ TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC THẾ GIỚI ĐẠI TỪ ĐẠI BI A DI ĐÀ PHẬT.

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT ( 108 hoặc tùy ý )

NAM MÔ ĐẠI BI QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT ( 3 lần ).

NAM MÔ ĐẠI THẾ CHÍ BỒ TÁT ( 3 lần ).

NAM MÔ ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT ( 3 lần ).

NAM MÔ THANH TỊNH ĐẠI HẢI CHÚNG BỒ TÁT ( 3 lần ).[/b]

_________________

TRONG CÁC PHƯƠNG TIỆN
LIỄU THOÁT SANH TỬ
NIỆM PHẬT ĐỆ NHẤT.
---0---
TRONG MUÔN HẠNH LÀNH
PHÓNG SANH ĐỆ NHẤT.

Tại gia Bồ Tát Giới - Nam mô A Di Đà Phật
avatar
Quảng Nghiêm
Admin

Leo
Dragon
Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 19/05/2011
Age : 42
Đến từ : TPHCM

Về Đầu Trang Go down

Re: CÁC BÀI SÁM TRONG PHẬT GIÁO!

Bài gửi by Quảng Nghiêm on Wed 01 Jun 2011, 11:21 am

SÁM BÁO HIẾU PHỤ THÂN!

Thành tâm báo hiếu con quỳ.
Phụ thân nay đã biệt ly dương trần.
Con chưa đáp được mười ân.
Mà nay Cha đã qua phần còn đâu!
Nhắc thôi thêm thảm thêm sầu.
Làm con chưa trọn được câu sanh thành.
Từ nay Cha đã khuất hình.
Trước sau vắng vẻ gia đình quạnh hiu.
Bỏ con thơ dại chít chiu.
Đâu còn như sống mà kêu con về.
Công lao khó nhọc nhiều bề.
Đêm ngày lo lắng nặng nề vì con.
Ba năm nuôi dưỡng hao mòn.
Chăm nom nuôi trẻ đâu còn rảnh rang.
Lắm lần cầu nguyện vái van.
Cho con khôn lớn nên đàng công danh.
Rồi nay con được trưởng thành.
Chưa hề báo đáp công sanh phần nào.
Sanh thành dưỡng dục cù lao.
Gia đình gánh nặng làm sao an nhàn.
Sợ con lêu lổng sa đàng.
Sợ vì bịnh hoạn lại càng lo âu.
Cha không lên gác xuống lầu.
Bỏ con vất vả đồng sâu nắng hè.
Cha không xuống ngựa lên xe.
Bỏ con đói rách chịu bề lang thang.
Cha không dư dả bạc vàng.
Bỏ con khốn khổ cơ hàn lều tranh.
Nuôi con dạy dỗ học hành.
Miễn cho con đặng trưởng thành nên danh.
Thương con Cha bỏ sao đành.
Nay vì số phận Cha đành biệt ly.
Nhỏ còn thơ dại biết chi.
Lớn khôn mới rõ Cha thì dày công.
Từ nay hết đợi hết trông.
Thi hài Cha gởi ra đồng cỏ xanh.
Về thăm đâu thấy dạng hình.
Bàn hương vắng vẻ đèn xanh nhang tàn.
Lòng con thương nhớ thở than.
Cơm dâng ba bát vái van Cha về.
Chứng cho con cháu đồng quỳ.
Nguyện Cha về chốn liên trì Lạc bang.
Thành tâm con lập trai đàn.
Nhờ ơn Phật Tổ chứng đàn khai kinh.
Con cầu chư Phật chứng minh.
Địa Tạng Bồ Tát thương tình độ vong.
Con nay cầu nguyện hết lòng.
Cầu cho Từ phụ thoát vòng khổ luân.
Mới là đáp được thâm ân.
Ơn cao như núi nghĩa gần biển sâu.
Thành tâm khấn nguyện cúi đầu.
Từ Bi tiếp dẫn xin cầu vãng sanh.
Nguyện cho hồn đặng an lành.
Đồng về Cực lạc, đồng sanh sen vàng.
Nam mô Tịnh Độ lạc bang.
Độ vong hồn đặng Tây phang mau về.

NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT

_________________

TRONG CÁC PHƯƠNG TIỆN
LIỄU THOÁT SANH TỬ
NIỆM PHẬT ĐỆ NHẤT.
---0---
TRONG MUÔN HẠNH LÀNH
PHÓNG SANH ĐỆ NHẤT.

Tại gia Bồ Tát Giới - Nam mô A Di Đà Phật
avatar
Quảng Nghiêm
Admin

Leo
Dragon
Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 19/05/2011
Age : 42
Đến từ : TPHCM

Về Đầu Trang Go down

Re: CÁC BÀI SÁM TRONG PHẬT GIÁO!

Bài gửi by Quảng Nghiêm on Wed 01 Jun 2011, 11:22 am

SÁM CẦU AN!

Con quỳ lạy Phật chứng minh.
Hai hàng Phật tử tụng kinh cầu nguyền.
Cầu cho thí chủ hiện tiền.
Nội gia quyến thuộc bình yên điều hòa.
Thọ trường hưởng phước nhàn ca.
Phổ Môn kinh tụng trong nhà thảnh thơi.
Quan Âm phò hộ vui chơi.
Mười hai câu nguyện độ đời nên danh.
Thiện nam tín nữ lòng thành.
Ăn chay niệm Phật làm lành vái van.
Quan Âm xem xét thế gian.
Rước người chìm nổi mười phương phiêu trầm.
Mau mau niệm Phật Quan Âm.
Tai qua nạn khỏi định tâm sáng lòa.
Đương cơn lửa cháy đốt ta.
Niệm danh Bồ Tát hóa ra sen vàng.
Gió Đông đi biển chìm thuyền.
Niệm danh Bồ Tát sóng tan hết liền.
Tà ma quỷ báo khùng điên.
Niệm danh Bồ Tát mạnh liền khôn ngoan.
Vào rừng cọp rắn nghinh ngang.
Niệm danh Bồ Tát nó càng chạy xa.
Tội tù ngục tối khảo tra.
Quan Âm tưởng niệm thả ra nhẹ nhàng.
Bị trù bị ếm mê mang.
Quan Âm niệm niệm vái van tịnh bình.
Quan Âm thọ ký làm tin.
Tùy duyên thuyết pháp độ mình hết mê.
Nương theo Bồ Tát trở về.
Thấy mình ngồi gốc Bồ Đề giống in.
Tay cầm bầu nước tịnh bình.
Tay cầm nhành liễu quang minh thân vàng.
Cam lồ rước khắp thế gian.
Tốt tươi mát mẻ mười phương thanh nhàn.
Quan Âm cứu hết tai nàn.
Độ đời an lạc mười phương thái bình.
Quan Âm điểm đạo độ mình.
Quan Âm Bồ Tát chứng minh độ đời.

NAM MÔ ĐẠI TỪ ĐẠI BI LINH CẢM ỨNG QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

_________________

TRONG CÁC PHƯƠNG TIỆN
LIỄU THOÁT SANH TỬ
NIỆM PHẬT ĐỆ NHẤT.
---0---
TRONG MUÔN HẠNH LÀNH
PHÓNG SANH ĐỆ NHẤT.

Tại gia Bồ Tát Giới - Nam mô A Di Đà Phật
avatar
Quảng Nghiêm
Admin

Leo
Dragon
Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 19/05/2011
Age : 42
Đến từ : TPHCM

Về Đầu Trang Go down

Re: CÁC BÀI SÁM TRONG PHẬT GIÁO!

Bài gửi by Quảng Nghiêm on Wed 01 Jun 2011, 11:23 am

SÁM VU LAN!

Đệ tử chúng con.
Vâng lời Phật dạy.
Ngày rằm tháng bảy.
Gặp hội Vu Lan.
Phạm vũ huy hoàng.
Đốt hương đảnh lễ.
Mười phương Tam thế.
Phật, Pháp, Thánh Hiền.
Noi gương đức Mục Kiền Liên.
Nguyện làm con thảo.
Lòng càng áo não.
Nhớ nghĩa thân sinh.
Con đến trưởng thành.
Mẹ dày dang khổ.
Ba năm nhũ bộ.
Chín tháng cưu mang.
Không ngớt lo toan.
Quên ăn bỏ ngủ.
Ấm no đầy đủ.
Cậy có công Cha.
Chẳng quản yếu già.
Sanh nhai lam lũ.
Quyết cùng hoàn vũ.
Phấn đấu nuôi con.
Giáo dục vuông tròn.
Đem đường học đạo.
Đệ tử ơn sâu chưa báo.
Hổ phận kém hèn.
Giờ này quỳ trước đài sen.
Chí thành cung kính.
Đạo tràng thanh tịnh.
Tăng bảo trang nghiêm.
Hoặc thừa tự tứ.
Hoặc hiện tham thiền.
Đầy đủ thiện duyên.
Rủ lòng lân mẫn.
Hộ niệm cho:
Bảy kiếp Cha Mẹ chúng con.
Đượm nhuần mưa pháp.
Còn tại thế:
Thân tâm yên ổn.
Phát nguyện tu trì.
Đã qua đời.
Ác đạo xa lìa.
Chóng thành Phật quả.
Ngưỡng trông các đức Như Lai.
Khắp cõi hư không.
Từ Bi gia hộ.

NAM MÔ ĐẠI HIẾU MỤC KIỀN LIÊN BỒ TÁT

_________________

TRONG CÁC PHƯƠNG TIỆN
LIỄU THOÁT SANH TỬ
NIỆM PHẬT ĐỆ NHẤT.
---0---
TRONG MUÔN HẠNH LÀNH
PHÓNG SANH ĐỆ NHẤT.

Tại gia Bồ Tát Giới - Nam mô A Di Đà Phật
avatar
Quảng Nghiêm
Admin

Leo
Dragon
Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 19/05/2011
Age : 42
Đến từ : TPHCM

Về Đầu Trang Go down

Re: CÁC BÀI SÁM TRONG PHẬT GIÁO!

Bài gửi by Quảng Nghiêm on Wed 01 Jun 2011, 11:24 am

SÁM PHẬT ĐẢN SANH!

Đệ tử hôm nay.
Gặp ngày Khánh đản.
Một dạ vui mừng.
Cúi đầu đảnh lễ.
Thập phương Tam thế.
Điều Ngự Như Lai.
Cùng Thánh, Hiền, Tăng.
Chúng con cùng pháp giới chúng sanh.
Bởi thiếu nhơn lành.
Thảy đều sa đọa.
Tham sân chấp ngã.
Quên hẳn đường về.
Tình ái si mê.
Tù trong lục đạo.
Trăm dây phiền não.
Nghiệp báo không cùng.
Nay nhờ Phật Tổ Năng Nhân.
Rủ lòng lân mẫn.
Không nỡ sinh linh thiếu phước.
Nặng kiếp luân hồi.
Đêm dài tăm tối.
Đuốc tuệ rạng soi.
Nguyện cứu muôn loài.
Pháp dùng phương tiện.
Ta bà thị hiện.
Thích chủng thọ sinh.
Thánh Ma Gia mộng ứng điềm lành.
Vua Tịnh Phạn phước sinh con thảo.
Ba mươi hai tướng tốt.
Vừa mười chín tuổi xuân.
Lòng từ ái cực thuần.
Chí xuất trần quá mạnh.
Ngai vàng quyết tránh.
Tìm lối xuất gia.
Sáu năm khổ hạnh rừng già.
Bảy thất nghiêm tinh thiền tọa.
Chứng thành đạo quả.
Hàng phục ma binh.
Ba cõi đều dậy tiếng hoan nghênh.
Muôn vật thảy nhờ ơn tế độ.
Chúng con nguyền.
Dứt bỏ dục tình ngoan cố.
Học đòi đức tánh quang minh.
Cúi xin Phật Tổ giám thành.
Từ bi gia hộ.
Chúng con cùng pháp giới chúng sanh.
Chóng thành đạo cả.

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT ( 30 lần )

NAM MÔ VĂN THÙ SƯ LỢI BỒ TÁT ( 3 lần )

NAM MÔ ĐẠI HẠNH PHỔ HIỀN BỒ TÁT ( 3 lần )

NAM MÔ ĐẠI BI QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT ( 3 lần )

NAM MÔ ĐẠO TRÀNG HỘI THƯỢNG PHẬT BỒ TÁT ( 3 lần )

_________________

TRONG CÁC PHƯƠNG TIỆN
LIỄU THOÁT SANH TỬ
NIỆM PHẬT ĐỆ NHẤT.
---0---
TRONG MUÔN HẠNH LÀNH
PHÓNG SANH ĐỆ NHẤT.

Tại gia Bồ Tát Giới - Nam mô A Di Đà Phật
avatar
Quảng Nghiêm
Admin

Leo
Dragon
Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 19/05/2011
Age : 42
Đến từ : TPHCM

Về Đầu Trang Go down

Re: CÁC BÀI SÁM TRONG PHẬT GIÁO!

Bài gửi by Quảng Nghiêm on Wed 01 Jun 2011, 11:25 am

HỒI HƯỚNG!

Niệm Phật công đức vô biên.
Xin đem hồi hướng mọi miền gần xa.
Chúng sanh pháp giới bao la.
Đều về Cực lạc Di Đà Tây phương.
Nguyện tiêu ba chướng não phiền.
Nguyện khai trí tuệ vô biên sáng ngời.
Nguyện trừ tội chướng bao đời.
Hành theo Bồ Tát đời đời vị tha.
Nguyện sinh Tịnh Độ Di Đà.
Hoa sen chín phẩm là Cha Mẹ mình.
Hoa khai ngộ Pháp vô sinh.
Cùng chư Bồ Tát bạn lành với ta.
Nguyện đem công đức tạo ra.
Hướng về tất cả gần xa hưởng nhờ.
Con cùng muôn loại thân sơ.
Đều thành Phật đạo đến bờ an vui.

_________________

TRONG CÁC PHƯƠNG TIỆN
LIỄU THOÁT SANH TỬ
NIỆM PHẬT ĐỆ NHẤT.
---0---
TRONG MUÔN HẠNH LÀNH
PHÓNG SANH ĐỆ NHẤT.

Tại gia Bồ Tát Giới - Nam mô A Di Đà Phật
avatar
Quảng Nghiêm
Admin

Leo
Dragon
Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 19/05/2011
Age : 42
Đến từ : TPHCM

Về Đầu Trang Go down

Re: CÁC BÀI SÁM TRONG PHẬT GIÁO!

Bài gửi by Quảng Nghiêm on Wed 01 Jun 2011, 11:26 am

SÁM TỈNH THẾ!

Cuộc trần thế khuyên ai phải gẫm
Danh mà chi lợi lắm mà chi
Chữ công danh như bọt nước có ra gì
Mùi phú quí như vầng mây tan hợp
Sang cho mấy cũng rồi một kiếp
Giàu đến đâu cũng hưởng một đời
Kiếp tử sanh đeo đuổi con người
Thân tứ đại lấy chi làm chắc
Đường sanh tử thấy liền trước mặt
Đám cô phần đa thị thiếu niên nhân
Cái thân này là cái giả thân
Nay còn đó, mai chưa chắc được
Phần nổi bệnh, nổi già thúc phược
Sống trên trên, sống được bao lâu
Mới mày xanh kế đã bạc đầu
Rồi phải chịu oan khiên một nấm
Tam thốn khí tại thiên bang dụng
Nhứt đán vô thường, vạn sự hưu
Muôn việc đều nương mấy tấc hơi
Hơi vừa dứt cuộc đời cũng dứt
Nào của cải, vợ con tài vật
Nhắm mắt rồi cũng nắm tay không
Nghĩa tào khang ít kẻ bền lòng
Đành cải tiết lại mong đời khác
Bỏ con dại cho đời hành phạt
Nghĩ cuộc đời thêm lại buồn tanh
Hết mê danh, mê lợi, mê tình
Ta mượn thú Già Lam tu niệm
Thấy cuộc đời có vui gì mà tranh cạnh
Thêm gây tình vợ vợ với con con
Thà sớm khuya vui thú với nước non
Chiều lại niệm A Di Đà Phật
Muốn thoát khỏi tránh miền vật chất
Sợ luân hồi tua yểm hành vi
Ở thế gian nhiều việc thị phi
Vào cửa Phật Từ bi hỷ xả
Muốn thoát khổ, mượn thuyền Bát Nhã
Rửa bụi hồng, mượn nước Ma ha
Nguyện thân sau thoát khỏi Ta bà
Về Tịnh Độ vui miền Cực Lạc

_________________

TRONG CÁC PHƯƠNG TIỆN
LIỄU THOÁT SANH TỬ
NIỆM PHẬT ĐỆ NHẤT.
---0---
TRONG MUÔN HẠNH LÀNH
PHÓNG SANH ĐỆ NHẤT.

Tại gia Bồ Tát Giới - Nam mô A Di Đà Phật
avatar
Quảng Nghiêm
Admin

Leo
Dragon
Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 19/05/2011
Age : 42
Đến từ : TPHCM

Về Đầu Trang Go down

Re: CÁC BÀI SÁM TRONG PHẬT GIÁO!

Bài gửi by Quảng Nghiêm on Wed 01 Jun 2011, 11:27 am

Sám Hồng Trần!

Cuộc hồng trần xoay vần quá ngắn
Kiếp phù sanh tụ táng mấy năm hơi
Người đời có biết chăng ôi
Thân này tuy có , có rồi như không
Chiêm bao khéo khuấy lạ lùng
Mơ màng trong một giấc nồng mà chi
Làm cho buồn bã thế ni
Hôm qua còn đó bữa nay đâu rồi
Khi nào đứng đứng ngồi ngồi
Bây giờ thiêm thiếp như chồi cây khô
Khi nào du lịch giang hồ
Bây giờ nhắm mắt mà vô quan tài
Khi nào lược giắt trâm cài
Bây giờ gởi xác ra ngoài gò hoang
Khi nào trau ngọc chuốt vàng
Bây giờ một nắm xương tàn lạnh tanh
Khi nào mắt đẹp mày thanh
Bây giờ thấy dạng thấy hình là đâu
Khi nào lên các xuống lầu
Bây giờ một nắm cỏ lầu xanh xanh
Khi nào liệt liệt oanh oanh
Bây giờ một trận tan tành gió mưa
Khi nào ngựa lọc xe lừa
Bây giờ mây rước trăng đưa mơ màng
Khi nào ra trướng vào màn
Bây giờ nhà cửa xóm làng cách xa
Khi nào mẹ mẹ cha cha
Bây giờ bóng núi cách xa muôn trùng
Khi nào vợ vợ chồng chồng
Bây giờ trăng khuyết còn mong chi tròn
Khi nào cháu cháu con con
Bây giờ hai ngã nước non xa vời
Khi nào cốt nhục vẹn mười
Bây giờ lá héo nhành tươi vui gì
Khi nào bạn hữu sum vầy
Bây giờ chén rượu cuộc cờ vắng thiu
Cái thân như tắt bóng chiều
Như chùm bọt nước phập phiều ngoài khơi
Xưa Ông Bành Tổ sống đời
Tám trăm tuổi thọ nay thời còn đâu
Sang mà đến bậc công hầu
Giàu mà đến bậc bấy lâu Thạch Sùng
Nghèo mà đói khát lạnh lùng
Khổ mà tóc cháy da phòng trần ai
Phù Du sớm tối một mai
Giàu sang cũng thác , xạc xài cũng vong
Thông minh tài trí anh hùng
Si mê dại dột cũng chung một giờ
Biền trần nhiều nỗi gay go
Sự đời nên chán nên chê
Tìm nơi giải thoát mà về mới khôn
Vong hồn ơi hỡi ! vong hồn
Cuộc đời nay biển mai cồn tỉnh chưa
Tỉnh rồi một giấc say sưa
Sẽ xin niệm Phật mà đưa hồn về
Hồn về cực lạc nước kia
Cho xa hang quỉ mà lìa kiếp ma
Nhờ ơn Đức Phật DI ĐÀ
Phóng ra một ngọn chói loà hào quang
Trong khi tiếp dẫn rõ ràng
Dắt hồn ra khỏi sáu đàng nghiệp nhơn
QUAM ÂM BỒ TÁT vui mừng
Tay cầm nhành liễu tay bưng Kim Đài
Với cùng THẾ CHÍ các ngài
Cũng đều khuyến thỉnh lên ngôi sen vàng
Có Bảo Cái , có Tràng Phan
Có mùi hương lạ có đàn ngọc xây
Có Trời các cõi Truy Tuỳ
Có đàn, có trống rước đi một đường
Rước về đến cảnh Tây Phương
Có Ao Thất Bảo có Hương Ngũ Phần
Lưu Ly có đất sáng ngần
Ma Ni có nước trong tần chảy quanh
Thất Trân có bảy lớp thành
Bảy hàng cây Báu , bảy vành lưới Châu
Có Ngân Các , có Kim Lâu
Có Chim nói pháp diệu mầu dễ nghe
Nghe rồi tỏ đạo BỒ ĐỀ
Bao nhiêu nghiệp chướng hôn mê dứt liền
Đã sanh về chin phẩm sen
Mấy tai cũng xảy , mấy duyên cũng tròn
Phật như thể Mẹ tìm con
Con mà gặp Mẹ lại còn lo chi
Lâu vàng đài các thiếu gì
Ăn thì cơm ngọc , mặc thì áo châu
Không ơn , không oán , không sầu
Không già , không chết , có đâu luân hồi
Tánh xưa nay đã tỏ rồi
Gương xưa nay đã lau rồi trần ô
Tu hành phải đợi kiếp mô
Nguồn tình biển ái , đã khô bao giờ
Lựa là phải ngộ Thiên Cơ
Mà đèn Trí Huệ dễ lờ đi đâu
Mấy lời hộ niệm trước sau
Nguyện cho Thành Phật mau mau nữa mà
Phân Thân ra khỏi TA BÀ
TỪ BI tiếp độ những là chúng sanh.

_________________

TRONG CÁC PHƯƠNG TIỆN
LIỄU THOÁT SANH TỬ
NIỆM PHẬT ĐỆ NHẤT.
---0---
TRONG MUÔN HẠNH LÀNH
PHÓNG SANH ĐỆ NHẤT.

Tại gia Bồ Tát Giới - Nam mô A Di Đà Phật
avatar
Quảng Nghiêm
Admin

Leo
Dragon
Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 19/05/2011
Age : 42
Đến từ : TPHCM

Về Đầu Trang Go down

Re: CÁC BÀI SÁM TRONG PHẬT GIÁO!

Bài gửi by Quảng Nghiêm on Wed 01 Jun 2011, 11:28 am

SÁM QUY Y!

Nay lời chánh giáo dặn dò
Quy y thời phải âu lo tấc lòng
Tam quy, Ngũ giới bề trong
Bề ngoài ăn ở hiếu trung mới là
Sớm khuya thường niệm Di Đà
Tại gia làm được, xuất gia khó gì?
Đi làm niệm Phật công chi
Hoặc ngồi, hoặc đứng Liên Trì cùng nên
Giữ gìn Định giới cho bền
Chuyên lòng niệm Phật ắt lên Thiên đường
Này lời Phật thê không sai
Ai mà niệm Phật, Như lai rước về
Đã hay trăm viêc, trâm nghề
Làm cho chơn tánh tham mê ích gì
Dầu ai thật dạ sanh nghi
Lòng không tin tưởng quy y uổng lòng
Lòng đà bất tín thì thôi
Chớ theo mà bị luân hồi khổ thân
Phật ngài rộng độ muôn dân
Chẳng phân chi kẻ luân hồi ai ai.
Tại mình bất tín nên sai
Quy y chẳng đặng Phật đài Liên Hoa
Quy y lãnh phái về nhà
Không hề xem tới ai mà biết cho
Quy y Thầy phải dặn dò
Nếu Thầy không dạy, ắt trò khốn thân
Đã hay người ở trong trần
Gắng công tu niệm nhơn thân mới là
Trước thời thoát khỏi thân ta
Sau là cưu đặng mẹ cha mới màu
Thầy trò vì quả thẩm sâu
Tự tùng vô thỉ biết đâu mà dò
Dể chi mà hẹn, mà hò
Nhân nào quả nấy Thầy trò gặp nhau
Người gặp trước, kẻ gặp sau
Ấy là Sư đệ, khó giàu ngại chi
Tầm chùa đi đến quy y
Hỏi đường niệm Phật để khi mà làm
Gắng công niệm Phật tầm tham
Ăn chay niệm Phật việc làm chẳng sai
Tháng ngày giữ lấy Thập trai
Mặc người can gián, mặc ai chê cười
Của tiền giàu có mấy mươi
Rồi sau cũng để cho người chia tay
Sao bằng niệm Phật ăn chay
Ngày sau thoát khỏi cái đường khổ kia
Trí, ngu rồi cũng danh bia
Giữ sao cho trọn sớm khuya mới tài
Tâm kinh thuộc lấy một bài
Giữ chơn tâm hôm nay cho thường
Chữ rằng công đức nan lương
Sao cho thoát khỏi con đường tử sanh
Thưở xưa Đào Thị làm lành
Tháng ngày ở chốn liều tranh khó lòng
Đói nghèo nhịn nhục cũng xong
Quy y thọ phái chỉ mong theo thầy
Hái rau đốn củi rừng mây
Tháng ngày làm bạn cỏ cây qua ngày
Vợ chồng trãi tấm lòng ngay
Theo Thầy thọ phái công dài cũng nên
Xưa nay vì tấm lòng bền
Bồ Đề quả mãn ắt lên Thiên đường
Lời Thầy khuyên hết ai ai
Quy y nghe để vào tai mà truyền
Chánh Thông tự luận diễn biên
Quy y chánh giáo lưu truyền gia gia./.

_________________

TRONG CÁC PHƯƠNG TIỆN
LIỄU THOÁT SANH TỬ
NIỆM PHẬT ĐỆ NHẤT.
---0---
TRONG MUÔN HẠNH LÀNH
PHÓNG SANH ĐỆ NHẤT.

Tại gia Bồ Tát Giới - Nam mô A Di Đà Phật
avatar
Quảng Nghiêm
Admin

Leo
Dragon
Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 19/05/2011
Age : 42
Đến từ : TPHCM

Về Đầu Trang Go down

Re: CÁC BÀI SÁM TRONG PHẬT GIÁO!

Bài gửi by Quảng Nghiêm on Wed 01 Jun 2011, 11:29 am

SÁM KHUYẾN TU!

Vóc bào ảnh lắm người yêu tiếc
Yêu tiếc thân cho thiệt vì thân
Cuộc vui những ước vô ngần
Nào hay vui vẫn là nhân chuốc sầu
Kiếp phù thế bóng câu cửa sổ
Chất huyễn hư giọt lệ lồng hoa
Đôi mươi trẻ, chín mươi già
Số phần yểu thọ khó qua vô thường
Dép dưới giường lên giường vội biệt
Sống ngày nay dễ biết ngày mai?
Mạng người hô hấp kinh thay
Nghĩ cơn vĩnh biệt Tuyền Đài mà đau
Xót duyên kiếp vì sao ngắn ngủi
Chấp thân chi để tủi cho thân
Da bao những thịt xương gân
Xác thân như thể đống phân sạch gì
Tóc răng móng khác chi đất bụi
Mũi dãi đờm nên tởm xiết bao
Bên ngoài rệp đút muỗi đeo
Bên trong sán lãi lẫn vào nhớp chưa?
Nỗi nóng bức ngày trưa tiết hạ
Cơn lạnh lùng đêm giá trời đông
Xét thân nhơ khổ vô cùng
Dứt lòng tham luyến, khởi lòng thoát ly
Trách người thế mê chi lắm nhẻ
Sánh phông lưu phô vẻ y quan
Kẻ khờ cũng học đài trang
Để lòng điên đảo theo đường sắt thanh
Đầu xương sọ cài trâm thắt lụa
Đảy da hôi ướp xạ xông hương
Khéo đòi nhung gấm phô trương
Chỉ tuồng che lớp vô thường hôi tanh
Những mãn tưởng ngày xanh muôn tuổi
Lắm cơ mưu đeo đuổi yên hoa
Ngờ đâu tai điếc mắt lòa
Diêm vương sắp rước đến tòa U Minh
Làn tóc bạc đưa tin Quỷ sứ
Gốc răng long điềm chỉ quy âm
Càng tài, càng sắc, càng dâm
Càng cho đọa lạc, càng lầm mà thôi
Cuộc hành lạc một đời than tiếc
Nẻo luân hồi muôn kiếp đắng cay
Đến khi sắp xuống Diêm đài
Thịt xương đau nhức tay chân rụng rời
Vợ lưu luyến đầy vơi giọt lệ
Con thảm thương kể lễ khóc than
Dù cho quyến thuộc trăm ngàn
Có ai thay đổi cho chàng được chăng?
Kẻ sống ở nặng quằn gánh tủi
Người chết đi dong rủi phách hồn
Đường âm mờ tựa đêm hôm
Trông ra quạnh quẽ bồn chồn thảm thê.
Nại hà đến lạnh tê gió lốc
Quỉ môn sang ghê gốc tiếng thương
Bảy ngày lìa quá cõi dương
Âm ty đã trãi trăm đường hỏi tra
Tào quan xử thét la chẳng vị
Ngục tốt hờn tay chủ, tay xoa
Đài gương nghiệp cảnh sáng lòa
Soi đường thiện ác, chối qua được nào
Người nhân đức cho vào cửa phước
Kẻ hung hoang giải trước hình ty
Đọa đày khổ sở xiết chi
Mới hay nhân quả mấy khi sai lầm
Rừng đao kiếm bao năm hết tội
Kiếp sừng lông nhiều nỗi đa mang
Trả đền cho dứt nghiệp oan
Mới mong thoát khỏi con đường long đong
Dù ai có to lòng lớn mật
Mặc chàng hay báng Phật khinh Tăng
Chẳng qua đối trước Diêm quân
Cuối đầu co gối chịu phần khảo tra
Hồn phách đã xa chơi âm cảnh
Thi hài còn gởi lại dương gian
Có tiền mua lớp áo quan
Không tiền vùi chốn núi hoang lạnh lùng
Chất da thịt sẽ cùng tan rã
Tấm hình hài lần hóa tanh hôi
Chỉ trong chầy, sớm mà thôi
Chầy trong bảy tháng, sớm thì ít hôm
Nét kiều diễm chập chờn xuân mộng
Kiếp tài hoa hình bóng bạch vân
Khi xưa tài sắc mười phần
Mà nay một nấm cô phần lạnh tanh
Thời oanh liệt hùng anh đâu tá
Cuộc ái ân hư giả còn chi
Phất phơ ngọn liễu xanh rì
Giấy tiền treo đó còn ghi mối sầu
Bóng chiều rũ xuống màu cỏ biếc
Bia mộ trơ một chiếc vắng không
Nghĩ thôi rơi lệ chạnh lòng
Đời người như thế là xong một đời
Ví chẳng biết tìm nơi giải thoát
Nương về nơi chánh giác quy y
Luân hồi hẳn dứt có khi
Bên trời Bát Nhã còn chi lo phiền
Lối ma quỉ đừng riêng mưu sống
Đất Từ Bi gieo giống Hoa Đàm
Giữ lòng thiện, dứt lòng tham
Gái trai, Tăng tục đều ham tu hành
Rõ cảnh mộng chớ quanh đường mộng
Biết miền chơn kíp chóng tu chơn
Dần dà tính thiệt so hơn
Tuổi xuân qua mất, để hờn về sau
Sáu chữ Phật cùng nhau gắng niệm
Chín phẩm đài sen chiếm ngôi vinh
Chớ nên mình phụ lấy mình
Trách sao Diêm lão vô tình chẳng dung
Bỏ điều ác, xin làm điều thiện
Chừa lỗi xưa tu tiến đường sau
Lại vì quyến thuộc bảo nhau
Cùng khuyên già trẻ sớm mau tu trì
Khiến mỗi kẻ đều quy bến Giác
Cho mọi người đều thoát sông mê
Dù trong lao khổ dám nề
Đài sen đốt mãnh hương thề nguyện xin
Nguyện xin dốc tưởng tin lời Thánh
Dám để cho rỗi rảnh ưu du
Kiếp này chẳng gắng chuyên tu
Còn e kiếp khác công phu lỡ làng./.

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT.

_________________

TRONG CÁC PHƯƠNG TIỆN
LIỄU THOÁT SANH TỬ
NIỆM PHẬT ĐỆ NHẤT.
---0---
TRONG MUÔN HẠNH LÀNH
PHÓNG SANH ĐỆ NHẤT.

Tại gia Bồ Tát Giới - Nam mô A Di Đà Phật
avatar
Quảng Nghiêm
Admin

Leo
Dragon
Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 19/05/2011
Age : 42
Đến từ : TPHCM

Về Đầu Trang Go down

Re: CÁC BÀI SÁM TRONG PHẬT GIÁO!

Bài gửi by Quảng Nghiêm on Wed 01 Jun 2011, 11:31 am

SÁM BỒ TÁT QUÁN THẾ ÂM!

Quán Thế Âm oai thần lồng lộng
Khắp thế gian đều trọng danh Ngài
Chúng sanh hết thảy ai ai
Khi nào gặp nạn niệm Ngài liền qua.
Bởi người thế gần xa ngưỡng mộ
Quán Thế Âm cứu khổ độ sanh
Nếu ai có một niệm lành
Hễ Ngài nghe tiếng ứng danh tới liền.
Dù trọng bệnh liên miên khổ cực
Niệm danh Ngài lập tức khỏi ngay
Bao nhiêu tai nạn hàng ngày
Chí tâm niệm tới danh Ngài liền qua.
Vô lượng kiếp Ta Bà thế giới
Ngài giáng sanh xuống cõi dương gian
Hóa thân công chúa Đoan Trang
Diệu Trang Vương ngự ngai vàng vua cha.
Diệu Thanh ấy chính là chị cả
Sau cũng tu chứng quả Văn Thù
Diệu Âm chị thứ cũng tu
Phổ Hiền chứng thánh đền bù công lao.
Trọn một nhà đều vào cảnh Phật
Lòng từ bi chơn chất đáng ghi
Tuổi trẻ chí cả ai bì
Dốc lòng mộ đạo quyết thì đi tu.
Trọn chín năm chẳng từ lao khổ
Mong công thành cứu độ chúng sanh
Trì chay giữ giới tu hành
Tại động Hương Tích, Bắc thành Việt Nam.
Một cảnh tiên mây lam che phủ
Có cam tuyền, thạch nhũ bao quanh
Cảnh tốt dành cho người lành
Kim đồng, Ngọc nữ ứng danh theo hầu.
Dưới bệ ngọc chia nhau sớm tối
Chầu hai bên không lỗi đạo thầy
Luôn luôn chơn chất thảo ngay
Hành theo ý chí của thầy ban ra.
Quán Thế Âm danh là Tự Tại
Khắp tam thiên qua lại dạo chơi
Từ bi Ngài muốn độ đời
Mười hai nguyện lớn thiệt thời cao xa.
Nguyện nào cũng đều là rốt ráo
Chuyên tâm về chánh đạo độ tha
Biển Nam Hải, núi Phổ Đà
Trụ nơi cảnh ấy cũng là Hương Sơn.
Trong một phẩm Phổ môn thị hiện
Đức Thích Ca thuật chuyện khen Ngài
Oai thần linh hiển không hai
Tầm thanh cứu khổ chẳng nài công phu.
Nếu có kẻ muốn tu cư sĩ
Hay cũng là tùy hỷ muốn chi
Ngài liền ứng hiện tức thì
Tới nơi dìu dắt cấp kỳ độ qua.
Hay có kẻ qua đò mắc nạn
Cùng bao nhiêu tai nạn dọc đường
Chí thành đốt nén tâm hương
Vừa niệm danh hiệu tai ương qua liền.
Những chuyện ấy hiển nhiên đều thấy
Đức Như Lai truyền dạy chẳng sai
Chúng ta chớ có quản nài
Một lòng ngưỡng mộ cầu Ngài độ cho.
Trong khổ hải đò từ vẫn đợi
Vớt chúng sanh đưa tới Niết bàn
Chín tầng sen báu đài vàng
Di Đà thọ ký rõ ràng thảnh thơi.

NAM MÔ ĐẠI TỪ ĐẠI BI QUẢNG ĐẠI LINH CẢM
QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT MA HA TÁT

_________________

TRONG CÁC PHƯƠNG TIỆN
LIỄU THOÁT SANH TỬ
NIỆM PHẬT ĐỆ NHẤT.
---0---
TRONG MUÔN HẠNH LÀNH
PHÓNG SANH ĐỆ NHẤT.

Tại gia Bồ Tát Giới - Nam mô A Di Đà Phật
avatar
Quảng Nghiêm
Admin

Leo
Dragon
Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 19/05/2011
Age : 42
Đến từ : TPHCM

Về Đầu Trang Go down

Re: CÁC BÀI SÁM TRONG PHẬT GIÁO!

Bài gửi by Quảng Nghiêm on Wed 01 Jun 2011, 11:32 am

SÁM TỤNG PHẬT XUẤT GIA (I)
(Mùng tám tháng hai)

Kính lạy Bồ Tát Tất Ðạt Ða,
Tánh đức từ bi hằng biểu lộ,
Trải bao cuộc du hành mục đỗ, ([1])
Xót sinh linh kiếp số trầm luân,
Cảnh sinh, già, đau, chết, gian truân,
Luống chịu khổ không ngừng gây khổ.
Mê chấp tánh tham, si, tật đố,
Mãi cùng nhau vầy ổ oan gia,
Nợ tuần hoàn vay trả không xa,
Trong sáu đạo trùng phùng quanh quẩn.
Bồ Tát dũ Bà tâm lân mẫn ([2]),
Quyết hy sinh độ tận hữu tình,
Ðoạn ái ân phú quí riêng mình,
Chọn điệu sống quang minh vô trụ ([3]),
Tìm hạnh phúc lâu dài đầy đủ,
Cùng quần sinh hưởng thú yên lành,
Gặp tuần trăng giữa lúc đêm thanh,
Rời cung cấm băng thành tìm đạo.
Hiếu tình đặt ra ngoài quyền sáo ([4]),
Mở lòng thương đại tạo bao la ([5]),
Chiếc thân vui bạn với yên hà ([6]),
Theo tiếng gọi lòng từ giục nhắc.
Lên yên ngựa cùng tôi Xa Nặc,
Lướt bụi hồng hướng nẻo rừng xanh,
Non sông gấm vóc thiên thành,
Cỏ hoa hớn hở bao quanh đón chào.
A Nô Ma sóng vỗ rạt rào,
Hy Mã Lạp tuyết ngời lóng lánh,
Nơi đánh dấu bước đường lên Thánh,
Dừng vó câu thả gánh tang bồng ([7]),
Gởi lời về tâu trước bệ rồng,
Cầu vương phụ giải lòng trông đợi.
Rừng khổ hạnh lần dò bước tới,
Xét hành nhơn lầm lỗi nhiều phương,
Bởi người chưa rõ lý chơn thường,
Hạnh kỳ đặc hồi đầu vô ích ([8]).
Tạm dời gót trên đường điểu tích ([9]),
Tìm tận nơi tịch mịch thiên nhiên,
Trọn sáu năm núi Tuyết tham thiền,
Kham chịu cảnh màn trời chiếu đất ;
Ðầy ba đức cõi lòng chơn tịnh([10]),
Không ngại ngùng thú dữ ma thiêng.
Công đức vừa đầy đủ nhơn duyên,
Trên Pháp tọa Bồ đề chứng quả.
Hóa độ khắp đại thiên thiên hạ,
Muôn loài đều một dạ ghi ơn.
Chúng con nay phát nguyện tu nhơn,
Nhờ tắm gội từ vân pháp vũ.
Trước bảo điện trì kinh niệm chú,
Kỷ niệm ngày lịch sử thiêng liêng,
Cúi xin Phật, Pháp, Thánh, Hiền,
Gia hộ chóng tiêu trừ nghiêp chướng.
Ngưỡng mộ đấng Pháp vương vô thượng,
Nhứt tâm đồng đảnh lễ quy y.

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. (30 lần)
Nam mô Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát.(3 lần)
Nam mô Ðại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát.(3 lần)
Nam Mô Ðạo Tràng Hội Thượng Phật Bồ Tát. (3 lần)

_________________

TRONG CÁC PHƯƠNG TIỆN
LIỄU THOÁT SANH TỬ
NIỆM PHẬT ĐỆ NHẤT.
---0---
TRONG MUÔN HẠNH LÀNH
PHÓNG SANH ĐỆ NHẤT.

Tại gia Bồ Tát Giới - Nam mô A Di Đà Phật
avatar
Quảng Nghiêm
Admin

Leo
Dragon
Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 19/05/2011
Age : 42
Đến từ : TPHCM

Về Đầu Trang Go down

Re: CÁC BÀI SÁM TRONG PHẬT GIÁO!

Bài gửi by Quảng Nghiêm on Wed 01 Jun 2011, 11:33 am

SÁM TỤNG PHẬT THÀNH ÐẠO
(Mùng tám tháng chạp)

Hào quang chiếu diệu.
Sáng tỏ mười phương,
Ngộ lý chơn thường,
Phá màn hôn ám.
Ðệ tử lòng thành bài sám,
Trước điện dâng hoa,
Cúng dường Phật Tổ Thích Ca,
Ba ngôi thường trú.
Ðệ tử chúng con,
Nhân lành chưa đủ,
Nghiệp báo theo hoài.
Nay nhờ Văn Phật Như Lai,
Giáng trần cứu độ,
Sáu năm khổ hạnh,
Bảy thất tham thiền,
Ma oán dẹp yên,
Thần long che chở,
Tâm quang rực rỡ.
Chứng lục thần thông.
Lộ chiếu minh tinh,
Ðạo thành Chánh giác,
Trời, người hoan lạc,
Dậy tiếng hoan hô.
Năm mươi năm hóa độ,
Ba trăm hội đàm kinh,
Cứu phàm ngu thoát khỏi mê đồ,
Tiếp Hiền Thánh siêu sinh Tịnh độ.
Muôn đời xưng tán,
Vạn đức hồng danh,
Ðệ tử chí thành,
Lễ bày kỷ niệm.
Tâm hương phụng hiến,
Gọi chút báo ân,
Ngửa trông Vô thượng Pháp vương, Từ bi gia hộ.

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.(30 lần)
Nam mô Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát.(3 lần)
Nam mô Ðại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát.(3 lần)
Nam mô Ðại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.(3 lần)
Nam mô Ðạo Tràng Hội Thượng Bồ Tát.(3 lần)


_________________

TRONG CÁC PHƯƠNG TIỆN
LIỄU THOÁT SANH TỬ
NIỆM PHẬT ĐỆ NHẤT.
---0---
TRONG MUÔN HẠNH LÀNH
PHÓNG SANH ĐỆ NHẤT.

Tại gia Bồ Tát Giới - Nam mô A Di Đà Phật
avatar
Quảng Nghiêm
Admin

Leo
Dragon
Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 19/05/2011
Age : 42
Đến từ : TPHCM

Về Đầu Trang Go down

Re: CÁC BÀI SÁM TRONG PHẬT GIÁO!

Bài gửi by Quảng Nghiêm on Wed 01 Jun 2011, 11:34 am

SÁM TỤNG PHẬT NIẾT BÀN (I)
(Rằm tháng hai)

Ðệ tử nay một lòng thành kính,
Giờ phút này quì giữa Ðạo tràng.
Kỷ niệm ngày Phật Bát Niết Bàn,
Trên đất Ấn thành Câu Thi cũ.
Bốn bộ chúng tổ thành đầy đủ,
Khắp Nhân Thiên hóa độ chu chuân.
Chấp thuận lời cầu thỉnh Ba Tuần,
Xả tuổi thọ trước kỳ ba tháng,
Thần thông tạm trụ nơi thân mạng,
Pháp yếu cần Di giáo Tôn đồ,
Ðại Tập đường hội họp Bí sô,
Nhắc nhở lại các phần đạo phẩm,
Khuyên tinh tấn thời thường suy gẫm,
Chớ mảy may lười biếng buông lung,
Liền phóng quang chiếu diệu lạ lùng,
Khai thị trước nhân duyên diệt độ.
Ðều ba cõi Nhân Thiên thống khổ,
Tiếc thương tràn huyết lệ thành mưa,
Sự tình hai nghìn rưỡi năm xưa,
Giở Di giáo Niết bàn đọc lại.
Cảm động quá, lòng con tê tái,
Tưởng tượng nhìn trạng thái Sa la,
Giữa hàng cây Song thọ Diêm đà.
Trên ngọn tháp nghiêng mình Từ Phụ.
Khắp đại chúng mặt mày ủ rủ,
Khóc than vật vã cực bi ai,
Thế Tôn khuyên nén bớt tình hoài,
Nhìn đạo lý vô thường sự vật,
Ðừng chấp trước huyễn thân còn mất,
Hãy nương theo giới luật tu trì,
Phật diệt còn Pháp đó quy y,
Tinh nhất hẳn tới kỳ giải thoát.
Kiến giải có gì chưa dứt khoát,
Chóng nêu lên, cầu quyết tân nghi,
Nhập Niết bàn đã sắp tới thì,
Thời khắc đúng như khi thành Ðạo.
Nghe phó chúc lòng càng áo não,
Trăm mắt nhìn thấu đạo Kim Thân,
Chi tiết ngưng giao động lần lần,
Như Lai đã chứng vui tịch diệt.
Bốn chúng thảy nghẹn ngào mến tiếc,
Khác nào đàn con mất mẹ hiền,
Thụy linh ứng khắp Ðại thiên,
Tu Di nghiêng ngã đất liền động rung!
Phạm Vương, Ðế Thích, Thiên Cung,
Tung hoa trổi nhạc không trung cúng dường.
Chúng con phúc bạc vận ương,
Sinh xa đời Phật, thiếu phương tiện lành,
Thiết tha cầu chứng vô sanh,
Giới hương biểu lộ, tấc thành cúng dâng,
Cúi xin Vô Thượng Năng Nhân.Từ bi gia hộ.

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật(3 lần )

_________________

TRONG CÁC PHƯƠNG TIỆN
LIỄU THOÁT SANH TỬ
NIỆM PHẬT ĐỆ NHẤT.
---0---
TRONG MUÔN HẠNH LÀNH
PHÓNG SANH ĐỆ NHẤT.

Tại gia Bồ Tát Giới - Nam mô A Di Đà Phật
avatar
Quảng Nghiêm
Admin

Leo
Dragon
Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 19/05/2011
Age : 42
Đến từ : TPHCM

Về Đầu Trang Go down

Re: CÁC BÀI SÁM TRONG PHẬT GIÁO!

Bài gửi by Quảng Nghiêm on Wed 01 Jun 2011, 11:36 am

SÁM THÍCH CA
(Sám tán Bổn sư I)

Cúi đầu làm lễ Bổn Sư,
Thập phương Ðiều Ngự điển từ lưu danh,
Lòng thành thương xót chúng sanh,
Trầm luân khổ hải chẳng đành ngó lơ.
Phương tiện Ngài mới tùy cơ,
Giáng sanh trần thế một giờ chẳng sai,
Cung vua Tịnh Phạn đầu thai,
Xuống làm Thái Tử mượn hài hóa thân.
Sĩ Ðạt Ta hiệu thánh nhân,
Nối dòng họ Thích an dân trị vì,
Ma Gia hoàng mẫu tới kỳ,
Sanh Ngài bảy bữa liền đi chầu trời.
Dưỡng dục ủy thác có nơi,
Cho bà Di Mẫu thường thời trông nom,
Thiều quang thắm thoát tiêu mòn,
Năm mười chín tuổi vợ con đàng hoàng.
Lầu son gác tía cao sang,
Thế mà Ngài chẳng có màng chút chi,
Một hôm bốn cửa dạo đi,
Xem thấy tứ khổ lòng thì hoang mang,
Lui gót trở lại đền vàng,
Xin cùng Hoàng phụ tầm đàng xuất gia.
Thương con chẳng nỡ rời xa,
Dỗ khuyên ngăn đón ở nhà mà tu,
Ngài tính không nên chù chừ,
Một đêm lén trốn giã từ vợ con,
Ði thẳng một mạch lên non,
Sáu năm khổ hạnh thân mòn biết bao.
Trí huệ sáng suốt thâm cao,
Nhưng hình thể yếu tài nào đứng đi,
Suy nghĩ rốt ráo một khi,
Ngài liền xuất định tức thì đi ra.
Xóm làng khất thực dạo qua,
Bồi thân dưỡng thể nương mà công phu,
Bồ đề tại gốc ngồi tu,
Ðại định bốn chín ngày thu nhứt thời,
Ðạo mầu liễu ngộ tuyệt vời,
Quyết lòng độ chúng luân hồi thoát ra.
Bốn chín năm ở Ta bà,
Ðem toàn chánh pháp nói ra độ đời,
Ði cùng khắp thảy nơi nơi,
Tùy duyên hóa độ đầy vơi chẳng màng,
Thường dân tới bực quan sang,
Cũng đều độ hết, sẵn sàng như nhau.
Dắt dìu kẻ trước người sau,
Tu theo Tịnh độ ngõ hầu rước qua,
Cực lạc cõi ấy cao xa,
Mười muôn ức cảnh Di Ðà pháp vương.
Từ bi đã sẵn lòng thương,
Tiếp dẫn về đấy chỉ đường tu thêm,
Sen vàng chín phẩm ở trên.
Hào quang rực rỡ tứ biên sáng lòa.
Nhắc khi truyền giáo Ta bà,
Ngài hằng thệ nguyện thiết tha những lời:
Ta nay phát nguyện độ đời,
Chẳng cầu phước báu cùng thời chi riêng,
Thương vì sanh chúng vô biên,
Trầm luân khổ hải, đảo điên nhiều bề.
Phát tâm tối thượng Bồ đề,
Nguyện cùng muôn loại, đề huề một khi,
Giác ngộ thành Phật oai nghi,
Khắp trong pháp giới tức thì trang nghiêm.
Như được trọn vẹn lời nguyền,
Niết bàn tịch diệt bình yên ta về,
Xét suy cũng một lời thề,
Từ bi bác ái mọi bề cao sâu.
Tức tâm tức Phật nhiệm mầu,
Muốn được giải thoát lời cầu đâu xa,
Tìm ngay trong tánh của ta,
Hành theo hạnh nguyện Thích Ca cha lành.
Cúi xin Giáo chủ hồng danh
Từ bi chứng giám tâm thành ngưỡng mong.

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

http://hoangthantai.vn/index.php?topic=1565.0

_________________

TRONG CÁC PHƯƠNG TIỆN
LIỄU THOÁT SANH TỬ
NIỆM PHẬT ĐỆ NHẤT.
---0---
TRONG MUÔN HẠNH LÀNH
PHÓNG SANH ĐỆ NHẤT.

Tại gia Bồ Tát Giới - Nam mô A Di Đà Phật
avatar
Quảng Nghiêm
Admin

Leo
Dragon
Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 19/05/2011
Age : 42
Đến từ : TPHCM

Về Đầu Trang Go down

Re: CÁC BÀI SÁM TRONG PHẬT GIÁO!

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết