NHẤT TÂM NIỆM PHẬT - CẦU SANH TỊNH ĐỘ
Đăng Nhập

Quên mật khẩu

ĐẠI LỄ PHÓNG SANH CHÙA TỪ ÂN 2013
CHUA TU AN.gif
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
“Từ đây qua phương Tây quá mười muôn ức cõi Phật, có thế giới tên là Cực lạc, trong thế giới đó có Đức Phật hiệu là A Di Đà hiện nay đương nói pháp”.
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Nguyện thứ 18: Lúc tôi thành Phật, thập phương chúng sanh, chí tâm tín mộ, muốn sanh về cõi nước tôi, nhẫn đến 10 niệm, nếu không được sanh, thời tôi không ở ngôi Chánh giác; trừ kẻ tạo tội ngũ nghịch, cùng hủy báng Chánh pháp.
Nguyện thứ 19: Lúc tôi thành Phật, thập phương chúng sanh phát Bồ đề tâm, tu các công đức, nguyện sanh về cõi nước tôi, đến lúc lâm chung, nếu tôi chẳng cùng đại chúng hiện thân trước người đó, thời tôi không ở ngôi Chánh giác.
Nguyện thứ 20: Lúc tôi thành Phật, thập phương chúng sanh nghe danh hiệu tôi, chuyên nhớ cõi nước tôi; và tu các công đức, chí tâm hồi hướng, muốn sanh về cõi nước tôi, nếu chẳng được toại nguyện, thời tôi không ở ngôi Chánh giác.
NAM MÔ ĐẠI BI QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT
Nầy Vi-Đề-Hy, bất cứ chúng sanh nào chuyên tâm trì niệm danh hiệu Nam-mô A-Di-Đà Phật, dẫu chỉ một ngày cho tới bảy ngày, hoặc nhiều lần của bảy ngày, thì cảm ứng những năng lực tổng trì không thể nghĩ bàn.
NAM MÔ ĐẠI LỰC ĐẠI THẾ CHÍ BỒ TÁT
Nếu tâm của chúng sanh, nhớ Phật niệm Phật, hiện tiền hay tương lai, nhất định sẽ thấy được Phật, cách Phật không xa, không cần dùng phương pháp nào khác, thì tự tâm được khai ngộ, như người ướp hương, thì thân có mùi thơm, ấy gọi là Hương Quang Trang Nghiêm.
NAM MÔ ĐẠI HẠNH PHỔ HIỀN BỒ TÁT
Danh hiệu Phật chính là ba đời mười phương chư Phật, vì A-Di-Đà tức là Pháp-giới Tạng-thân, có lực dụng thu nhiếp và hiện Pháp thân của ba đời mười phương chư Phật.
NAM MÔ ĐẠI TRÍ VĂN THÙ SƯ LỢI BỒ TÁT
Về phương Tây của thế giới này, có Phật A Di Đà giáo chủ cõi Cực Lạc. Đức Thế Tôn đó nguyện lực không thể nghĩ bàn! Ngươi nên chuyên niệm danh hiệu của ngài nối tiếp không gián đoạn, thì khi mạng chung, quyết được vãng sanh, chẳng còn bị thối chuyển.

Đàn tràng Địa Tạng Bình Dương

Go down

Đàn tràng Địa Tạng Bình Dương

Bài gửi by Quảng Chánh on Wed 12 Sep 2012, 11:17 am

Tháng Bảy Vu Lan báo hiếu - Quảng Chánh cùng nhóm cộng tu ở Bình Dương cùng thỉnh quý thầy về nhà khai đàn Địa Tạng tụng liên tục 7 bộ từ ngày 21/07 - 27/07 AL; từ ngày 28/07 - 01/08 AL tụng Kinh A Di Đà để cầu siêu cho Cửu huyền thất tổ.

Lần khai kinh lần này có sự tham gia chứng minh của Quý Thầy ở Bình Dương và Sư Minh Thủy ở Núi Thị Vải. Buổi lễ khai kinh đang diễn ra thì bị cản trở không cho làm. Liên tục mấy đêm sau đó cũng không cho tụng kinh vì lý do tụ tập đông người. Tuy nhiên mọi người vẫn vững niềm tin tiếp tục tụng kinh Địa Tạng hàng ngày với số lượng người ít lại.

Tối nay hoàn kinh Địa Tạng. Nguyện cầu Địa Tạng Vương Bồ Tát cho đàn tràng chúng con được thành tựu viên mãn. Nguyện cầu cho tất cả chúng sanh hữu duyên thấy, nghe, hay, biết, hoặc khen, hoặc chê, hoặc ủng hộ hoặc ngăn cản cũng đều được trượng thừa công đức của đàn tràng mà nghiệp chướng tiêu diệt, căn lành tăng trưởng, người đã giác ngộ thì bồ đề tâm kiên cố, người chưa giác ngộ thì sớm giác ngộ, có đủ duyên lành niệm thánh hiệu Phật A Di Đà, cầu nguyện vãng sanh Cực Lạc, cuối cùng đều được Phật A Di Đà tiếp dẫn vãng sanh Tây Phương Cực Lạc.

Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát.

_________________
Nam Mô A Di Đà Phật

Quảng Chánh
Admin

Capricorn
Tiger
Tổng số bài gửi : 35
Join date : 18/05/2011
Age : 43

Về Đầu Trang Go down

Re: Đàn tràng Địa Tạng Bình Dương

Bài gửi by Quảng Nghiêm on Wed 12 Sep 2012, 11:24 am

Quảng Nghiêm xin chúc cho Quảng Chánh cùng các cô chú sớm vượt qua những chướng duyên này, và cũng nguyện Chư Phật mười phương, Đức Từ Phụ A Di Đà cùng chư Đại Bồ Tát gia hộ cho đàn tràng sớm được viên mãn.

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

_________________

TRONG CÁC PHƯƠNG TIỆN
LIỄU THOÁT SANH TỬ
NIỆM PHẬT ĐỆ NHẤT.
---0---
TRONG MUÔN HẠNH LÀNH
PHÓNG SANH ĐỆ NHẤT.

Tại gia Bồ Tát Giới - Nam mô A Di Đà Phật
avatar
Quảng Nghiêm
Admin

Leo
Dragon
Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 19/05/2011
Age : 42
Đến từ : TPHCM

Về Đầu Trang Go down

Re: Đàn tràng Địa Tạng Bình Dương

Bài gửi by Quảng Chánh on Thu 13 Sep 2012, 10:12 am

Bảy bộ kinh Địa Tạng đã viên mãn. Sáng nay đàn tràng đã được chuyển sang địa điểm khác để thuận lợi hơn trong việc thọ trì chín bộ kinh A Di Đà còn lại từ hôm nay 28/07 - 01/08 AL.

Tất cả Quý đồng tu đều rất hoan hỷ dù bị chướng duyên. Nhưng nhờ chướng duyên này mà tâm Bồ đề của mọi người càng kiên cố hơn, mọi người ngày càng buông xả nhiều hơn, tùy duyên và tùy hỉ, không phan duyên và sân giận nữa.

Nam Mô A Di Đà Phật
Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát!

_________________
Nam Mô A Di Đà Phật

Quảng Chánh
Admin

Capricorn
Tiger
Tổng số bài gửi : 35
Join date : 18/05/2011
Age : 43

Về Đầu Trang Go down

Re: Đàn tràng Địa Tạng Bình Dương

Bài gửi by Quảng Chánh on Thu 13 Sep 2012, 2:09 pm

Bàn thờ Địa Tạng dùng để triệu thỉnh chư vị vong linh hương linh


_________________
Nam Mô A Di Đà Phật

Quảng Chánh
Admin

Capricorn
Tiger
Tổng số bài gửi : 35
Join date : 18/05/2011
Age : 43

Về Đầu Trang Go down

Re: Đàn tràng Địa Tạng Bình Dương

Bài gửi by Quảng Chánh on Fri 14 Sep 2012, 9:54 am

Hình ảnh bàn thờ Tam bảo và bàn thờ Địa Tạng sau khi chuyển sang địa điểm mới ở nhà Diệu Đức:


_________________
Nam Mô A Di Đà Phật

Quảng Chánh
Admin

Capricorn
Tiger
Tổng số bài gửi : 35
Join date : 18/05/2011
Age : 43

Về Đầu Trang Go down

Re: Đàn tràng Địa Tạng Bình Dương

Bài gửi by Quảng Nghiêm on Fri 14 Sep 2012, 10:05 am

Bàn thờ Phật nhà chị Diệu Đức thật đẹp và trang nghiêm Very Happy , xin chúc cho pháp hội của mọi người sớm được thành tựu viên mãn...Quảng Nghiêm thật hoan hỷ với công đức của mọi người.

NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT

NAM MÔ U MINH GIÁO CHỦ ĐẠI NGUYỆN ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT

_________________

TRONG CÁC PHƯƠNG TIỆN
LIỄU THOÁT SANH TỬ
NIỆM PHẬT ĐỆ NHẤT.
---0---
TRONG MUÔN HẠNH LÀNH
PHÓNG SANH ĐỆ NHẤT.

Tại gia Bồ Tát Giới - Nam mô A Di Đà Phật
avatar
Quảng Nghiêm
Admin

Leo
Dragon
Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 19/05/2011
Age : 42
Đến từ : TPHCM

Về Đầu Trang Go down

Re: Đàn tràng Địa Tạng Bình Dương

Bài gửi by Quảng Chánh on Mon 17 Sep 2012, 1:55 pm

Đàn tràng Địa Tạng đã thành tựu viên mãn trong tiếng niệm Phật rất hùng hồn. Tất cả Quý đồng tu đều rất hoan hỷ.

Vài hình chụp sau khi hoàn mãn.

_________________
Nam Mô A Di Đà Phật

Quảng Chánh
Admin

Capricorn
Tiger
Tổng số bài gửi : 35
Join date : 18/05/2011
Age : 43

Về Đầu Trang Go down

Re: Đàn tràng Địa Tạng Bình Dương

Bài gửi by Quảng Nghiêm on Tue 18 Sep 2012, 8:30 am

Hoan hỷ, hoan hỷ Very Happy ...Lần này Quảng Nghiêm và các đạo hữu Đạo tràng A Di Đà không đủ duyên để tham gia pháp sự của mọi người ở Bình Dương, nhưng trong ngày Chủ Nhật 16/09 ( 01/08 Nhâm Thìn ) Quảng Nghiêm cùng các bạn đã cộng tu cùng nhau đến 2 nơi ( Và từ chối bớt những lời mời cộng tu khác trong ngày hôm đó ). Hôm nào thuận duyên Quảng Nghiêm lại tổ chức thêm cho mọi người một chuyến leo núi Thị Vải để thăm và cộng tu cùng Sư Minh Thủy, có gì Quảng Nghiêm sẽ thông báo để mọi người nắm tin tức nhé Very Happy !

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

_________________

TRONG CÁC PHƯƠNG TIỆN
LIỄU THOÁT SANH TỬ
NIỆM PHẬT ĐỆ NHẤT.
---0---
TRONG MUÔN HẠNH LÀNH
PHÓNG SANH ĐỆ NHẤT.

Tại gia Bồ Tát Giới - Nam mô A Di Đà Phật
avatar
Quảng Nghiêm
Admin

Leo
Dragon
Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 19/05/2011
Age : 42
Đến từ : TPHCM

Về Đầu Trang Go down

Re: Đàn tràng Địa Tạng Bình Dương

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết