NHẤT TÂM NIỆM PHẬT - CẦU SANH TỊNH ĐỘ
Đăng Nhập

Quên mật khẩu

ĐẠI LỄ PHÓNG SANH CHÙA TỪ ÂN 2013
CHUA TU AN.gif
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
“Từ đây qua phương Tây quá mười muôn ức cõi Phật, có thế giới tên là Cực lạc, trong thế giới đó có Đức Phật hiệu là A Di Đà hiện nay đương nói pháp”.
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Nguyện thứ 18: Lúc tôi thành Phật, thập phương chúng sanh, chí tâm tín mộ, muốn sanh về cõi nước tôi, nhẫn đến 10 niệm, nếu không được sanh, thời tôi không ở ngôi Chánh giác; trừ kẻ tạo tội ngũ nghịch, cùng hủy báng Chánh pháp.
Nguyện thứ 19: Lúc tôi thành Phật, thập phương chúng sanh phát Bồ đề tâm, tu các công đức, nguyện sanh về cõi nước tôi, đến lúc lâm chung, nếu tôi chẳng cùng đại chúng hiện thân trước người đó, thời tôi không ở ngôi Chánh giác.
Nguyện thứ 20: Lúc tôi thành Phật, thập phương chúng sanh nghe danh hiệu tôi, chuyên nhớ cõi nước tôi; và tu các công đức, chí tâm hồi hướng, muốn sanh về cõi nước tôi, nếu chẳng được toại nguyện, thời tôi không ở ngôi Chánh giác.
NAM MÔ ĐẠI BI QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT
Nầy Vi-Đề-Hy, bất cứ chúng sanh nào chuyên tâm trì niệm danh hiệu Nam-mô A-Di-Đà Phật, dẫu chỉ một ngày cho tới bảy ngày, hoặc nhiều lần của bảy ngày, thì cảm ứng những năng lực tổng trì không thể nghĩ bàn.
NAM MÔ ĐẠI LỰC ĐẠI THẾ CHÍ BỒ TÁT
Nếu tâm của chúng sanh, nhớ Phật niệm Phật, hiện tiền hay tương lai, nhất định sẽ thấy được Phật, cách Phật không xa, không cần dùng phương pháp nào khác, thì tự tâm được khai ngộ, như người ướp hương, thì thân có mùi thơm, ấy gọi là Hương Quang Trang Nghiêm.
NAM MÔ ĐẠI HẠNH PHỔ HIỀN BỒ TÁT
Danh hiệu Phật chính là ba đời mười phương chư Phật, vì A-Di-Đà tức là Pháp-giới Tạng-thân, có lực dụng thu nhiếp và hiện Pháp thân của ba đời mười phương chư Phật.
NAM MÔ ĐẠI TRÍ VĂN THÙ SƯ LỢI BỒ TÁT
Về phương Tây của thế giới này, có Phật A Di Đà giáo chủ cõi Cực Lạc. Đức Thế Tôn đó nguyện lực không thể nghĩ bàn! Ngươi nên chuyên niệm danh hiệu của ngài nối tiếp không gián đoạn, thì khi mạng chung, quyết được vãng sanh, chẳng còn bị thối chuyển.

SÁM ĐẠI TỪ

Go down

SÁM ĐẠI TỪ

Bài gửi by Quảng Nghiêm on Wed 31 Oct 2012, 9:03 am

SÁM ĐẠI TỪ
Mười phương cõi Phật hằng sa,
Pháp Vương thứ nhất Di Đà lớn thay
Cảm oai đức Phật cao dày
Ao sen chín phẩm độ nay phàm tình.
Tôi tin có Phật gởi mình
Một bề lánh dữ theo lành mà thôi.
Phước lành bằng chút mảy chồi.
Gắng làm cho trọn lòng tôi không rời.
Nguyện đồng niệm Phật mỗi người
Cầu cho cảm ứng theo lời hiện ra.
Mãn duyên thấy Phật Di Đà
Tây Phương chói rạng sáng lòa mắt tôi.
Kẻ nghe người thấy tiếc ôi
Rủ nhau tin tưởng lần hồi tu theo,
Tỏ đường sanh tử các điều
Y theo Phật nguyện dắt dìu chúng sanh
Dứt lòng phiền não mê tình
Không lường phép Phật nguyện hành học tu.
Thệ nguyện độ hết phàm ngu
Đều nên đạo Phật ngao du độ đời.
Lòng này chẳng dám lộng khơi
Hư không mòn hết nguyện tôi còn hoài
Nguyện cho cây cỏ đá chai
Bò bay máy cựa các loài thung dung
Một là: Nguyện Phật thần thông
Chứng minh đệ tử thành công lâu dài
Hai là: Nguyện lạy Như Lai
Cầu cho già trẻ gái trai làm lành
Ba là: Nguyện phát chí thành
Cúng dường Tam Bảo tứ sanh khỏi nàn
Bốn là: Niệm dứt nghiệp oan
Vượt qua biển khổ ba đường thoát ra
Năm là: Nguyện học thiền na
Bạn lành nương cậy thầy tà lánh xa
Sáu là: Nguyện Phật nói ra
Xây vần chánh pháp khắp nhà đặng nghe
Bảy là: Nguyện Phật chở che
Ở đâu dạy bảo người nghe tỏ lòng
Tám là: Nguyện bạn ở chung
Mấy lời Phật dạy học cùng với nhau
Chín là: Nguyện trước nhờ sau
Thuận theo thế tục dám đâu trái người
Mười là: Nguyện khắp trong đời
Xoay mình lướt tới thẳng đời Lạc bang.

_________________

TRONG CÁC PHƯƠNG TIỆN
LIỄU THOÁT SANH TỬ
NIỆM PHẬT ĐỆ NHẤT.
---0---
TRONG MUÔN HẠNH LÀNH
PHÓNG SANH ĐỆ NHẤT.

Tại gia Bồ Tát Giới - Nam mô A Di Đà Phật
avatar
Quảng Nghiêm
Admin

Leo
Dragon
Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 19/05/2011
Age : 42
Đến từ : TPHCM

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết