NHẤT TÂM NIỆM PHẬT - CẦU SANH TỊNH ĐỘ
Đăng Nhập

Quên mật khẩu

ĐẠI LỄ PHÓNG SANH CHÙA TỪ ÂN 2013
CHUA TU AN.gif
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
“Từ đây qua phương Tây quá mười muôn ức cõi Phật, có thế giới tên là Cực lạc, trong thế giới đó có Đức Phật hiệu là A Di Đà hiện nay đương nói pháp”.
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Nguyện thứ 18: Lúc tôi thành Phật, thập phương chúng sanh, chí tâm tín mộ, muốn sanh về cõi nước tôi, nhẫn đến 10 niệm, nếu không được sanh, thời tôi không ở ngôi Chánh giác; trừ kẻ tạo tội ngũ nghịch, cùng hủy báng Chánh pháp.
Nguyện thứ 19: Lúc tôi thành Phật, thập phương chúng sanh phát Bồ đề tâm, tu các công đức, nguyện sanh về cõi nước tôi, đến lúc lâm chung, nếu tôi chẳng cùng đại chúng hiện thân trước người đó, thời tôi không ở ngôi Chánh giác.
Nguyện thứ 20: Lúc tôi thành Phật, thập phương chúng sanh nghe danh hiệu tôi, chuyên nhớ cõi nước tôi; và tu các công đức, chí tâm hồi hướng, muốn sanh về cõi nước tôi, nếu chẳng được toại nguyện, thời tôi không ở ngôi Chánh giác.
NAM MÔ ĐẠI BI QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT
Nầy Vi-Đề-Hy, bất cứ chúng sanh nào chuyên tâm trì niệm danh hiệu Nam-mô A-Di-Đà Phật, dẫu chỉ một ngày cho tới bảy ngày, hoặc nhiều lần của bảy ngày, thì cảm ứng những năng lực tổng trì không thể nghĩ bàn.
NAM MÔ ĐẠI LỰC ĐẠI THẾ CHÍ BỒ TÁT
Nếu tâm của chúng sanh, nhớ Phật niệm Phật, hiện tiền hay tương lai, nhất định sẽ thấy được Phật, cách Phật không xa, không cần dùng phương pháp nào khác, thì tự tâm được khai ngộ, như người ướp hương, thì thân có mùi thơm, ấy gọi là Hương Quang Trang Nghiêm.
NAM MÔ ĐẠI HẠNH PHỔ HIỀN BỒ TÁT
Danh hiệu Phật chính là ba đời mười phương chư Phật, vì A-Di-Đà tức là Pháp-giới Tạng-thân, có lực dụng thu nhiếp và hiện Pháp thân của ba đời mười phương chư Phật.
NAM MÔ ĐẠI TRÍ VĂN THÙ SƯ LỢI BỒ TÁT
Về phương Tây của thế giới này, có Phật A Di Đà giáo chủ cõi Cực Lạc. Đức Thế Tôn đó nguyện lực không thể nghĩ bàn! Ngươi nên chuyên niệm danh hiệu của ngài nối tiếp không gián đoạn, thì khi mạng chung, quyết được vãng sanh, chẳng còn bị thối chuyển.

Lời Dạy Sau Cùng của THẦY THÍCH TÂM MINH

Go down

Lời Dạy Sau Cùng của THẦY THÍCH TÂM MINH

Bài gửi by Quảng Nghiêm on Tue 14 May 2013, 8:27 am

Bài dạy sau cùng của Thầy Thích Tâm Minh Ngày 7/3 /2013 trước khi thầy vãng sanh ngày 8/3/2013 ( đã được thầy viết lại trong nhật ký trước đó sẽ vãng sanh vào ngày này), để lại 228 viên xá lợi ....
Tận hư không khắp pháp giới đều là thân của Đức Phật A Di Đà. Chúng ta nằm trong lòng của Đức A Di Đà Phật nên ngài tiếp dẫn chúng ta rất dễ dàng. Ví như cái bàn ở trước mặt thầy có con kiến bò từ đây qua kia bàn, nếu như bò theo đường thẳng thì sẽ mất nhiều thời gian. Cũng như Phật Di Đà, chúng ta có thể đem con kiến từ bên này qua bên kia. Cũng có thể đem ngược lại. Chúng ta đi và lại nhiều lần rồi mà con kiến vẫn chưa qua được bên kia bờ. Chúng ta niệm Phật đến khi có cảm ứng, Đức Phật đến tiếp dẫn thì cũng giống như vậy. Làm sao mới cùng đức Phật A Di Đà cảm ứng? Phải đem ngũ dục lục Trần buông xuống, phàm những ai niệm Phật không có cảm ứng đều do những thứ này trói buộc...."

Cuộc đời là vô thường, cuộc đời là vô hộ vô chủ, cuộc đời là ra đi phải từ bỏ tất cả. Cuộc đời là nô lệ cho tham ái và dục vọng. Có 3 điều mà khi chết không thể đem theo.

1. Tiền bạc
2. Người thân
3. Thân thể.

Đại chúng nghe rõ chưa?

Đại chúng tụng đại tạng kinh nghe rất hay nhưng người sắp mất chỉ cần một câu A Di Đà Phật là đủ.

Không Cần phải là đại tạng kinh, chỉ Cần A Di Đà Phật là thầy đi được rồi.


Này quý Đại Đức tăng ni, sa di nghe thầy nói. Một khi các con đã khoác chiếc áo cà sa thì các con phải biết các con là hiện thân của Phật tại Ta Bà để thay ngài hoá độ chúng sanh chứ không phải là để chúng con phá chúng. Nên nhớ tu là phải tu theo Chánh Pháp, không được dùng lời tà để Mê hoặc chúng, tội này khi chết sẽ đoạ địa ngục rất khổ sở. Các Tăng ni nên biết, thời này là thời mạt pháp nên các con phải ráng tinh tấn tu tập cho tốt. còn quý Phật tử, quý vị cũng vậy cũng nên chuyên Cần sớm hôm, tín nguyện hạnh đầy đủ, niệm Phật làm lành. Nếu quý thầy có làm lỗi nên khuyên can nhắc nhở , không nên nghĩ họ đã xuất gia rồi thì không dám nói, đó là sai, thấy lỗi phải nói để quý thầy quý cô sửa mà không phạm nữa, các con nghe rõ chưa?

Bong bong chuông giục cảnh chùa
Tiếng chuông tỉnh thức đưa người qua sông,
Phật đã đến sao còn không thấy,
Ngài đứng đây ngay lúc này đây,
Hào Quang chiếu khắp đạo tràng
Mà đại chúng vẫn trơ ra đó?
Thôi thôi đã đến lúc rồi
Kim Đài nâng gót Phật dìu thầy đi,
Các con ở lại gắng chuyên tu hành.
A Di Đà Phật.

Nguồn:https://www.facebook.com/pages/T%E1%BB%8Bnh-%C4%90%E1%BB%99-%C4%90%E1%BA%A1o-Tr%C3%A0ng/310931258994500?fref=ts

_________________

TRONG CÁC PHƯƠNG TIỆN
LIỄU THOÁT SANH TỬ
NIỆM PHẬT ĐỆ NHẤT.
---0---
TRONG MUÔN HẠNH LÀNH
PHÓNG SANH ĐỆ NHẤT.

Tại gia Bồ Tát Giới - Nam mô A Di Đà Phật
avatar
Quảng Nghiêm
Admin

Leo
Dragon
Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 19/05/2011
Age : 42
Đến từ : TPHCM

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết