NHẤT TÂM NIỆM PHẬT - CẦU SANH TỊNH ĐỘ
Đăng Nhập

Quên mật khẩu

ĐẠI LỄ PHÓNG SANH CHÙA TỪ ÂN 2013
CHUA TU AN.gif
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
“Từ đây qua phương Tây quá mười muôn ức cõi Phật, có thế giới tên là Cực lạc, trong thế giới đó có Đức Phật hiệu là A Di Đà hiện nay đương nói pháp”.
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Nguyện thứ 18: Lúc tôi thành Phật, thập phương chúng sanh, chí tâm tín mộ, muốn sanh về cõi nước tôi, nhẫn đến 10 niệm, nếu không được sanh, thời tôi không ở ngôi Chánh giác; trừ kẻ tạo tội ngũ nghịch, cùng hủy báng Chánh pháp.
Nguyện thứ 19: Lúc tôi thành Phật, thập phương chúng sanh phát Bồ đề tâm, tu các công đức, nguyện sanh về cõi nước tôi, đến lúc lâm chung, nếu tôi chẳng cùng đại chúng hiện thân trước người đó, thời tôi không ở ngôi Chánh giác.
Nguyện thứ 20: Lúc tôi thành Phật, thập phương chúng sanh nghe danh hiệu tôi, chuyên nhớ cõi nước tôi; và tu các công đức, chí tâm hồi hướng, muốn sanh về cõi nước tôi, nếu chẳng được toại nguyện, thời tôi không ở ngôi Chánh giác.
NAM MÔ ĐẠI BI QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT
Nầy Vi-Đề-Hy, bất cứ chúng sanh nào chuyên tâm trì niệm danh hiệu Nam-mô A-Di-Đà Phật, dẫu chỉ một ngày cho tới bảy ngày, hoặc nhiều lần của bảy ngày, thì cảm ứng những năng lực tổng trì không thể nghĩ bàn.
NAM MÔ ĐẠI LỰC ĐẠI THẾ CHÍ BỒ TÁT
Nếu tâm của chúng sanh, nhớ Phật niệm Phật, hiện tiền hay tương lai, nhất định sẽ thấy được Phật, cách Phật không xa, không cần dùng phương pháp nào khác, thì tự tâm được khai ngộ, như người ướp hương, thì thân có mùi thơm, ấy gọi là Hương Quang Trang Nghiêm.
NAM MÔ ĐẠI HẠNH PHỔ HIỀN BỒ TÁT
Danh hiệu Phật chính là ba đời mười phương chư Phật, vì A-Di-Đà tức là Pháp-giới Tạng-thân, có lực dụng thu nhiếp và hiện Pháp thân của ba đời mười phương chư Phật.
NAM MÔ ĐẠI TRÍ VĂN THÙ SƯ LỢI BỒ TÁT
Về phương Tây của thế giới này, có Phật A Di Đà giáo chủ cõi Cực Lạc. Đức Thế Tôn đó nguyện lực không thể nghĩ bàn! Ngươi nên chuyên niệm danh hiệu của ngài nối tiếp không gián đoạn, thì khi mạng chung, quyết được vãng sanh, chẳng còn bị thối chuyển.

VÔ LƯỢNG CAM LỘ

Go down

VÔ LƯỢNG CAM LỘ

Bài gửi by Quảng Nghiêm on Sat 25 May 2013, 4:33 pm


CAM LỘ VƯƠNG NHƯ LAI cũng là Danh hiệu PHẬT A DI ĐÀ.

Vô lượng cam lộ là pháp bảo không lường, là dòng nước ngọt ngào mát dịu làm cho sự sống chúng sanh vơi bớt phiền não đau khổ, thành tựu kiếp sống an lành.

Nơi trần thế có nhiều loại lửa, đặc biệt có một loại lửa đáng sợ thường làm cho con người đau khổ đó chính là lửa phiền não tham sân, vì thế muốn dập tắt ngọn lửa này hành giả nên dùng dòng nước Cam Lộ của mười phương Chư Phật thông qua công hạnh niệm Phật A Di Đà. Nghĩa là mỗi khi hành giả bị phiền não chi phối giống như bị lửa thiêu đốt làm cho ta ăn không ngon ngủ không yên, trằn trọc khổ sở. Muốn chuyển hóa hiện tượng khổ đau này hành giả nên nhất tâm niệm Phật tương tục, thay đổi trạng thái tâm phiền não bằng câu Phật hiệu A Di Đà.

Từ hạnh nguyện rộng sâu, từ hóa thân chu biến cùng khắp, nên nơi nào có Đạo tràng niệm Phật, nơi nào có hành giả Tịnh Độ nhất tâm niệm Phật thì nơi đó có Đức Phật A Di Đà phân thân nhiếp thọ hộ trì, vận dụng trí tuệ, từ bi và thần lực không lường của Ngài mà ban rải dòng nước Cam Lộ lên thân tâm chúng sanh khiến cho chúng sanh được an ổn.

Trong sự sống hiện thực một khi tất cả pháp chi phối vào đời sống của Chư Phật tức thì các pháp đó được thần lực của Chư Phật chuyển hóa thành Cam Lồ pháp vị làm tăng thêm các đức tánh trong sạch mềm dịu, thơm ngon và an lạc.

Trích trong ( Luận giải Phật hiệu A Di Đà - Tỳ Kheo. Thích Thiện Pháp )

_________________

TRONG CÁC PHƯƠNG TIỆN
LIỄU THOÁT SANH TỬ
NIỆM PHẬT ĐỆ NHẤT.
---0---
TRONG MUÔN HẠNH LÀNH
PHÓNG SANH ĐỆ NHẤT.

Tại gia Bồ Tát Giới - Nam mô A Di Đà Phật
avatar
Quảng Nghiêm
Admin

Leo
Dragon
Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 19/05/2011
Age : 42
Đến từ : TPHCM

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết