NHẤT TÂM NIỆM PHẬT - CẦU SANH TỊNH ĐỘ
Đăng Nhập

Quên mật khẩu

ĐẠI LỄ PHÓNG SANH CHÙA TỪ ÂN 2013
CHUA TU AN.gif
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
“Từ đây qua phương Tây quá mười muôn ức cõi Phật, có thế giới tên là Cực lạc, trong thế giới đó có Đức Phật hiệu là A Di Đà hiện nay đương nói pháp”.
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Nguyện thứ 18: Lúc tôi thành Phật, thập phương chúng sanh, chí tâm tín mộ, muốn sanh về cõi nước tôi, nhẫn đến 10 niệm, nếu không được sanh, thời tôi không ở ngôi Chánh giác; trừ kẻ tạo tội ngũ nghịch, cùng hủy báng Chánh pháp.
Nguyện thứ 19: Lúc tôi thành Phật, thập phương chúng sanh phát Bồ đề tâm, tu các công đức, nguyện sanh về cõi nước tôi, đến lúc lâm chung, nếu tôi chẳng cùng đại chúng hiện thân trước người đó, thời tôi không ở ngôi Chánh giác.
Nguyện thứ 20: Lúc tôi thành Phật, thập phương chúng sanh nghe danh hiệu tôi, chuyên nhớ cõi nước tôi; và tu các công đức, chí tâm hồi hướng, muốn sanh về cõi nước tôi, nếu chẳng được toại nguyện, thời tôi không ở ngôi Chánh giác.
NAM MÔ ĐẠI BI QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT
Nầy Vi-Đề-Hy, bất cứ chúng sanh nào chuyên tâm trì niệm danh hiệu Nam-mô A-Di-Đà Phật, dẫu chỉ một ngày cho tới bảy ngày, hoặc nhiều lần của bảy ngày, thì cảm ứng những năng lực tổng trì không thể nghĩ bàn.
NAM MÔ ĐẠI LỰC ĐẠI THẾ CHÍ BỒ TÁT
Nếu tâm của chúng sanh, nhớ Phật niệm Phật, hiện tiền hay tương lai, nhất định sẽ thấy được Phật, cách Phật không xa, không cần dùng phương pháp nào khác, thì tự tâm được khai ngộ, như người ướp hương, thì thân có mùi thơm, ấy gọi là Hương Quang Trang Nghiêm.
NAM MÔ ĐẠI HẠNH PHỔ HIỀN BỒ TÁT
Danh hiệu Phật chính là ba đời mười phương chư Phật, vì A-Di-Đà tức là Pháp-giới Tạng-thân, có lực dụng thu nhiếp và hiện Pháp thân của ba đời mười phương chư Phật.
NAM MÔ ĐẠI TRÍ VĂN THÙ SƯ LỢI BỒ TÁT
Về phương Tây của thế giới này, có Phật A Di Đà giáo chủ cõi Cực Lạc. Đức Thế Tôn đó nguyện lực không thể nghĩ bàn! Ngươi nên chuyên niệm danh hiệu của ngài nối tiếp không gián đoạn, thì khi mạng chung, quyết được vãng sanh, chẳng còn bị thối chuyển.

ĐẠI SƯ HÀN SƠN & ĐẠI SƯ THẬP ĐẮC

Go down

ĐẠI SƯ HÀN SƠN & ĐẠI SƯ THẬP ĐẮC

Bài gửi by Quảng Nghiêm on Wed 28 Aug 2013, 2:44 pmĐại sư Hàn Sơn tương truyền là Bồ Tát Văn-thù-sư-lợi thị hiện, còn đại sư Thập Đắc tương truyền là Bồ Tát Phổ Hiền thị hiện.

Đại sư Hàn Sơn hỏi ngài Thập Đắc: “Phóng sanh có thể thành Phật được chăng?”

Đáp rằng: “Chư phật vô tâm, duy chỉ lấy từ bi làm tâm. Người có thể cứu cái khổ của sanh mạng tức là thành tựu tâm nguyện của chư Phật. Cho nên, sanh một niệm từ bi, cứu sống một sanh mạng tức là tâm nguyện của Bồ Tát Quán Thế Âm vậy. Ngày ngày làm việc phóng sinh thì tâm từ bi cũng ngày ngày tăng trưởng, mãi mãi không ngừng, niệm niệm đều chảy vào biển lớn đại từ bi của đức Quán Thế Âm. Khi ấy, tâm ta tức là tâm Phật, sao lại chẳng thành Phật?”

Cho nên biết rằng nhân duyên phóng sanh chẳng phải những điều lành nhỏ nhặt có thể so sánh được. Phàm là người đồng nguyện như ta nên rộng hành khuyến khích, khéo léo quần sanh ,đồng quy bi hóa. (Trích Công Đức Phóng Sanh, Pháp Sư Viên Nhân, tangthuphathoc.net)

Lược giải :

chư Phật vô tâm, Duy chỉ lấy thương vật làm tâm, Người có thể cứu cái khổ của vật, Tức có thể thành tựu được tâm nguyện của chư Phật.

Chư Phật không thị hiện ở đời ,chúng ta chỉ thấy lại hình tướng danh hiệu qua lời dạy của đức Phật THÍCH CA MÂU NI.cho nên mới nói là chư Phật vô tâm ,nhưng duy chỉ lấy tâm thương chúng sanh làm tâm của mình .đức phật thích ca đã nói :ta là Phật đã thành ,các ngươi là Phật sẽ thành.đủ cho chúng ta thấy hết hạnh nguyện đại từ đại bi của Phật.người ai cứu được nổi khổ của chúng sanh ,thì người đó thành tựu được nguyện của Phật đà .qua lời dạy của 2 vị tăng Hàn Sơn và Thập Đắc ,đủ cho chúng ta thấy ý nghĩa của việc phóng sanh đến nhường nào.

Tại sao nói :phóng sanh niệm niệm chảy vào biển lớn đại từ bi của QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT.

Bồ tát quan thế âm là bồ tát danh hiệu ĐẠI TỪ ĐẠI BI .CỨU KHỔ CỨU NẠN .chúng sanh trong cõi ta bà gặp khổ nạn đều cầu cứu bồ tát ,ngài nhĩ căn viên thông ,tai có thể thấy ,mắt có thể nghe tiếng khổ nạn,ngài dùng lòng từ bi thương khắp quần sanh ,phát nguyện chẳng có điểm dừng .chúng ta thấy ở đâu ,nhất là trong 12 lời nguyện lớn của BỒ TÁT QUAN THẾ ÂM 

Nam mô tạo pháp thuyền du khổ hải quán âm như lai độ tận chúng sanh nguyện .nguyện của ngài bất khả tư nghì ,cứu độ khắp quần sanh,cho nên nói đến ngài là nói đến cả 1 biển đại từ đại bi ,chỉ có thể so sánh với biển là ở chỗ khế cơ của người đời này,thật ra hạnh nguyện của ngài sâu hơn biển ,nước biển có thể lường hết được ,nhưng chỗ phát nguyện đại từ của bồ tát thì không thể tính đếm được .Cho nên mới nói phóng sanh là chảy vào biển lớn đại từ bi của QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT.

_________________

TRONG CÁC PHƯƠNG TIỆN
LIỄU THOÁT SANH TỬ
NIỆM PHẬT ĐỆ NHẤT.
---0---
TRONG MUÔN HẠNH LÀNH
PHÓNG SANH ĐỆ NHẤT.

Tại gia Bồ Tát Giới - Nam mô A Di Đà Phật
avatar
Quảng Nghiêm
Admin

Leo
Dragon
Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 19/05/2011
Age : 42
Đến từ : TPHCM

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết