NHẤT TÂM NIỆM PHẬT - CẦU SANH TỊNH ĐỘ
Đăng Nhập

Quên mật khẩu

ĐẠI LỄ PHÓNG SANH CHÙA TỪ ÂN 2013
CHUA TU AN.gif
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
“Từ đây qua phương Tây quá mười muôn ức cõi Phật, có thế giới tên là Cực lạc, trong thế giới đó có Đức Phật hiệu là A Di Đà hiện nay đương nói pháp”.
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Nguyện thứ 18: Lúc tôi thành Phật, thập phương chúng sanh, chí tâm tín mộ, muốn sanh về cõi nước tôi, nhẫn đến 10 niệm, nếu không được sanh, thời tôi không ở ngôi Chánh giác; trừ kẻ tạo tội ngũ nghịch, cùng hủy báng Chánh pháp.
Nguyện thứ 19: Lúc tôi thành Phật, thập phương chúng sanh phát Bồ đề tâm, tu các công đức, nguyện sanh về cõi nước tôi, đến lúc lâm chung, nếu tôi chẳng cùng đại chúng hiện thân trước người đó, thời tôi không ở ngôi Chánh giác.
Nguyện thứ 20: Lúc tôi thành Phật, thập phương chúng sanh nghe danh hiệu tôi, chuyên nhớ cõi nước tôi; và tu các công đức, chí tâm hồi hướng, muốn sanh về cõi nước tôi, nếu chẳng được toại nguyện, thời tôi không ở ngôi Chánh giác.
NAM MÔ ĐẠI BI QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT
Nầy Vi-Đề-Hy, bất cứ chúng sanh nào chuyên tâm trì niệm danh hiệu Nam-mô A-Di-Đà Phật, dẫu chỉ một ngày cho tới bảy ngày, hoặc nhiều lần của bảy ngày, thì cảm ứng những năng lực tổng trì không thể nghĩ bàn.
NAM MÔ ĐẠI LỰC ĐẠI THẾ CHÍ BỒ TÁT
Nếu tâm của chúng sanh, nhớ Phật niệm Phật, hiện tiền hay tương lai, nhất định sẽ thấy được Phật, cách Phật không xa, không cần dùng phương pháp nào khác, thì tự tâm được khai ngộ, như người ướp hương, thì thân có mùi thơm, ấy gọi là Hương Quang Trang Nghiêm.
NAM MÔ ĐẠI HẠNH PHỔ HIỀN BỒ TÁT
Danh hiệu Phật chính là ba đời mười phương chư Phật, vì A-Di-Đà tức là Pháp-giới Tạng-thân, có lực dụng thu nhiếp và hiện Pháp thân của ba đời mười phương chư Phật.
NAM MÔ ĐẠI TRÍ VĂN THÙ SƯ LỢI BỒ TÁT
Về phương Tây của thế giới này, có Phật A Di Đà giáo chủ cõi Cực Lạc. Đức Thế Tôn đó nguyện lực không thể nghĩ bàn! Ngươi nên chuyên niệm danh hiệu của ngài nối tiếp không gián đoạn, thì khi mạng chung, quyết được vãng sanh, chẳng còn bị thối chuyển.

PHÓNG SANH - 2013

Go down

PHÓNG SANH - 2013

Bài gửi by Quảng Nghiêm on Sat 23 Feb 2013, 10:02 am

Quảng Nghiêm xin mở tiếp Topic Phóng sanh năm 2013. Được sự trợ duyên của các Huynh Đệ và gia đình trong 2 năm vừa qua nhờ thế mà bao nhiêu loài vật được cứu mạng. Quảng Nghiêm xin tùy hỷ công đức của tất cả mọi người và mong mọi người tiếp tục phát Bồ Đề tâm phóng sanh trong năm 2013 này Very Happy .

Chúng ta sẽ tiếp tục phóng sanh vào những ngày vía Chư Phật và Chư Đại Bồ Tát.

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

_________________

TRONG CÁC PHƯƠNG TIỆN
LIỄU THOÁT SANH TỬ
NIỆM PHẬT ĐỆ NHẤT.
---0---
TRONG MUÔN HẠNH LÀNH
PHÓNG SANH ĐỆ NHẤT.

Tại gia Bồ Tát Giới - Nam mô A Di Đà Phật
avatar
Quảng Nghiêm
Admin

Leo
Dragon
Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 19/05/2011
Age : 42
Đến từ : TPHCM

Về Đầu Trang Go down

PHÓNG SANH NHÂN LỄ VÍA ĐỨC BỒ TÁT QUÁN THẾ ÂM 19/02 QUÝ TỴ

Bài gửi by Quảng Nghiêm on Wed 06 Mar 2013, 11:30 am

Nhân lễ vía Đản sanh của Đức Bồ Tát Quán Thế Âm 19/02 Quý Tỵ, Quảng Nghiêm cùng các Huynh Đệ sẽ đi phóng sanh vào sáng Thứ Bảy 30/03/2013 ( 19/02 Quý Tỵ ) tại Chùa Kỳ Quang 2.

Xin thông báo để các Huynh Đệ và gia đình cùng phát Bồ Đề tâm ủng hộ tịnh tài cùng với mọi người cứu được nhiều mạng sống của các loài vật.

Tình Mẫu Tử

NAM MÔ TẦM THINH CỨU KHỔ CỨU NẠN ĐẠI TỪ ĐẠI BI LINH CẢM ỨNG QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT MA HA TÁT.

_________________

TRONG CÁC PHƯƠNG TIỆN
LIỄU THOÁT SANH TỬ
NIỆM PHẬT ĐỆ NHẤT.
---0---
TRONG MUÔN HẠNH LÀNH
PHÓNG SANH ĐỆ NHẤT.

Tại gia Bồ Tát Giới - Nam mô A Di Đà Phật
avatar
Quảng Nghiêm
Admin

Leo
Dragon
Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 19/05/2011
Age : 42
Đến từ : TPHCM

Về Đầu Trang Go down

Re: PHÓNG SANH - 2013

Bài gửi by Quảng Nghiêm on Tue 26 Mar 2013, 2:36 pm

01) Cư sĩ HỮU MINH = 2.100K ( Hai triệu một trăm ngàn ) ( Đã nhận )

02) THANH THY = 1.200K ( Một triệu hai trăm ngàn ) ( Đã nhận )

03) C.TỊNH LẠC = 500K ( Đã nhận )

04) Cô. TỪ NHÃ = 1.000K ( Một triệu ) ( Đã nhận )

05) Cô. NGỌC TÂM = 100K ( Đã nhận )

06) C. HOA = 200K ( Đã nhận )

07) Cô. TỊNH VẤN = 100K ( Đã nhận )

08) Cô. NGHIÊM LIÊN = 50K ( Đã nhận )

09) Bé. NGÂN = 50K ( Đã nhận )

10) THIỆN QUANG = 500K ( Đã nhận )

11) KIM HUYỀN = 300K ( Đã nhận )

12) Cô. DIỆU MINH = 400K ( Đã nhận )

13) C. NHUẬN TOÀN = 500K ( Đã nhận )

14) C. DIỆU THUẬN = 300K ( Đã nhận )

15) Bác. THIỆN TÂM = 200K ( Đã nhận )

16) TỪ NHUÂN, A.THÀNH = 400K ( Đã nhận )

17) C. DIỆU DIỄM = 400K ( Đã nhận )

18) C. HỒNG = 200K ( Đã nhận )

19) Người thân của TỪ NHUẬN = 500K ( Đã nhận )

Tổng số tiền tạm thời là: 9.000.000đ ( Chín triệu )

_________________

TRONG CÁC PHƯƠNG TIỆN
LIỄU THOÁT SANH TỬ
NIỆM PHẬT ĐỆ NHẤT.
---0---
TRONG MUÔN HẠNH LÀNH
PHÓNG SANH ĐỆ NHẤT.

Tại gia Bồ Tát Giới - Nam mô A Di Đà Phật
avatar
Quảng Nghiêm
Admin

Leo
Dragon
Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 19/05/2011
Age : 42
Đến từ : TPHCM

Về Đầu Trang Go down

Re: PHÓNG SANH - 2013

Bài gửi by Quảng Nghiêm on Sat 30 Mar 2013, 11:41 am

Sáng nay Thứ Bảy 30/03/2013 ( 19/02 Quý Tỵ ) nhân lễ Khánh Đản của Đức Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, được sự trợ duyên của quý liên hữu và gia đình số tiền phóng sanh đợt này là 9.000.000đ ( Chín triệu đồng ). Quảng Nghiêm cùng các Huynh Đệ như chị Diệu Thuận, chị Nhuận Toàn, Thanh Thy, Từ Nhuận, huynh Hoằng Kiện, chị Diệu Diễm đã thay mặt mọi người đi phóng sanh tại chùa Kỳ Quang 2, số cá Trê được thả lần này hơn 250kg.

Nguyện đem công đức phóng sanh hôm nay xin hồi hướng đến tất cả các anh, chị, em và gia đình đã phát Bồ đề tâm ủng hộ, nghiệp chướng tiêu trừ Bồ đề tâm luôn tăng trưởng, và cũng nguyện hồi hướng cho khắp pháp giới chúng sanh sớm phát tâm Bồ đề niệm Phật A Di Đà, khi mãn báo thân này đồng vãng sanh về thế giới Tây phương Cực lạc của Đức Phật A Di Đà.

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

Nơi phóng sanh: chùa Kỳ Quang 2

Vật phóng sanh: Cá trê

Số tiền phóng sanh: 9.000.000đ ( Chín triệu đồng )


_________________

TRONG CÁC PHƯƠNG TIỆN
LIỄU THOÁT SANH TỬ
NIỆM PHẬT ĐỆ NHẤT.
---0---
TRONG MUÔN HẠNH LÀNH
PHÓNG SANH ĐỆ NHẤT.

Tại gia Bồ Tát Giới - Nam mô A Di Đà Phật
avatar
Quảng Nghiêm
Admin

Leo
Dragon
Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 19/05/2011
Age : 42
Đến từ : TPHCM

Về Đầu Trang Go down

Re: PHÓNG SANH - 2013

Bài gửi by Huu Minh on Sat 30 Mar 2013, 4:32 pm

Tiếc quá. Chắc tại HM chưa có đủ duyên nên không nhìn thấy được hình.
avatar
Huu Minh

Tổng số bài gửi : 8
Join date : 22/11/2011

Về Đầu Trang Go down

Re: PHÓNG SANH - 2013

Bài gửi by Quảng Nghiêm on Sat 30 Mar 2013, 10:10 pm

Huu Minh đã viết:Tiếc quá. Chắc tại HM chưa có đủ duyên nên không nhìn thấy được hình.

Huynh Hữu Minh hoan hỷ nhé Very Happy , Quảng Nghiêm xin post lại hình này để Huynh được hoan hỷ.Được sửa bởi Quảng Nghiêm ngày Sun 31 Mar 2013, 6:20 pm; sửa lần 1.

_________________

TRONG CÁC PHƯƠNG TIỆN
LIỄU THOÁT SANH TỬ
NIỆM PHẬT ĐỆ NHẤT.
---0---
TRONG MUÔN HẠNH LÀNH
PHÓNG SANH ĐỆ NHẤT.

Tại gia Bồ Tát Giới - Nam mô A Di Đà Phật
avatar
Quảng Nghiêm
Admin

Leo
Dragon
Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 19/05/2011
Age : 42
Đến từ : TPHCM

Về Đầu Trang Go down

Re: PHÓNG SANH - 2013

Bài gửi by Huu Minh on Sun 31 Mar 2013, 2:47 pm

Xin cảm niệm và tùy hủy công đức của các huynh đệ.

Đúng là "trong muôn hạnh lành, phóng sanh đệ nhất". A Di Đà Phật.
avatar
Huu Minh

Tổng số bài gửi : 8
Join date : 22/11/2011

Về Đầu Trang Go down

PHÓNG SANH NHÂN MÙA PHẬT ĐẢN - 2013

Bài gửi by Quảng Nghiêm on Fri 19 Apr 2013, 8:46 am


NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

Nhân mùa lễ Phật Đản năm nay PL.2557 - DL.2013 là người con Phật ai cũng mong đón nhận những ngày trọng đại này. Vì muốn gieo thiện duyên cho mọi người trong mùa Phật Đản, Quảng Nghiêm xin đón nhận những tịnh tài của các Huynh Đệ và gia đình cho việc Phóng sanh nhân mùa lễ trọng đại này, Quảng Nghiêm và mọi người sẽ đi phóng sanh vào sáng Chủ Nhật 12/05/2013 ( Mùng 03/04 Quý Tỵ )...!

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT


Được sửa bởi Quảng Nghiêm ngày Mon 06 May 2013, 4:17 pm; sửa lần 2.

_________________

TRONG CÁC PHƯƠNG TIỆN
LIỄU THOÁT SANH TỬ
NIỆM PHẬT ĐỆ NHẤT.
---0---
TRONG MUÔN HẠNH LÀNH
PHÓNG SANH ĐỆ NHẤT.

Tại gia Bồ Tát Giới - Nam mô A Di Đà Phật
avatar
Quảng Nghiêm
Admin

Leo
Dragon
Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 19/05/2011
Age : 42
Đến từ : TPHCM

Về Đầu Trang Go down

Re: PHÓNG SANH - 2013

Bài gửi by Quảng Nghiêm on Thu 09 May 2013, 2:39 pm

01) THANH THY = 1.100K ( Một triệu một trăm ngàn ) ( Đã nhận )

02) C. TỊNH LẠC = 500K ( Đã nhận )

03) Cô. TỊNH VẤN = 100K ( Đã nhận )

04) C. HỒNG ( DIỆU THIỆN ) = 500K ( Đã nhận )

05) KIM HUYỀN = 300K ( Đã nhận )

06) Cô. DIỆU MINH = 200K ( Đã nhận )

07) Bạn chị HỒNG = 500K ( Đã nhận )

08) THIỆN QUANG = 500K ( Đã nhận )

09) Cô. TỪ NHÃ = 1.000K ( Một triệu ) ( Đã nhận )

10) TỪ NHUẬN = 300K ( Đã nhận )

11) C. DIỆU DIỄM = 400K ( Đã nhận )

12) A. THÀNH = 200K ( Đã nhận )

13) C. TÂM = 200K ( Đã nhận )

Tổng số tiền tạm thời là 5.800.000đ ( Năm triệu tám trăm ngàn )

Quảng Nghiêm và mọi người sẽ đi phóng sanh vào 7g sáng Thứ bảy 11/05/2013 ( Mùng 02/04 Quý Tỵ ). Địa điểm phóng sanh là kênh Nhiêu Lộc bên hông chùa Vĩnh Nghiêm đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Q3 TPHCM.


Được sửa bởi Quảng Nghiêm ngày Sat 11 May 2013, 10:56 am; sửa lần 1.

_________________

TRONG CÁC PHƯƠNG TIỆN
LIỄU THOÁT SANH TỬ
NIỆM PHẬT ĐỆ NHẤT.
---0---
TRONG MUÔN HẠNH LÀNH
PHÓNG SANH ĐỆ NHẤT.

Tại gia Bồ Tát Giới - Nam mô A Di Đà Phật
avatar
Quảng Nghiêm
Admin

Leo
Dragon
Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 19/05/2011
Age : 42
Đến từ : TPHCM

Về Đầu Trang Go down

Re: PHÓNG SANH - 2013

Bài gửi by Quảng Nghiêm on Sat 11 May 2013, 10:52 am

Sáng nay Thứ bảy 11/05/2013 ( Mùng 02/04 Quý Tỵ ) nhân lễ Phật Đản năm nay PL.2557 - DL.2013 Quảng Nghiêm cùng các Huynh Đệ, Thanh Thy, Từ Nhuận, Chị Diễm, Thọ, Huynh Hoằng Thành, Huynh Hoằng Kiện đã đi phóng sanh. Đợt phóng sanh lần này sớm hơn dự định ban đầu là ngày Mùng 08/04 Quý Tỵ vì những ngày sắp tới có một vài Huynh Đệ bận công việc nên phải tiến hành phóng sanh sớm. Số tiền được ủng hộ phóng sanh lần này là 5.800.000đ ( Năm triệu tám trăm ngàn ), nơi phóng sanh là kênh Nhiêu Lộc ( Bên hông chùa Vĩnh Nghiêm Q3 ). Nguyện đem công đức phóng sanh hôm nay xin hồi hướng cho tất cả những Huynh Đệ và gia đình phát tâm trong đợt này tội diệt phước sanh, căn lành thêm lớn, hồi hướng cho tất cả khắp pháp giới chúng sanh cùng tín, nguyện, hạnh với câu Hồng Danh Phật A Di Đà, mãn báo thân đồng sanh về Cực lạc.

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

Nơi phóng sanh: CHÙA VĨNH NGHIÊM Q3

Vật Phóng sanh: Cá lóc, cá trê, lươn, cá rô bí, cá rô.v.v...

Số tiền phóng sanh: 5.800.000đ ( Năm triệu tám trăm ngàn )


Hình ảnh phóng sanh:

_________________

TRONG CÁC PHƯƠNG TIỆN
LIỄU THOÁT SANH TỬ
NIỆM PHẬT ĐỆ NHẤT.
---0---
TRONG MUÔN HẠNH LÀNH
PHÓNG SANH ĐỆ NHẤT.

Tại gia Bồ Tát Giới - Nam mô A Di Đà Phật
avatar
Quảng Nghiêm
Admin

Leo
Dragon
Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 19/05/2011
Age : 42
Đến từ : TPHCM

Về Đầu Trang Go down

Re: PHÓNG SANH - 2013

Bài gửi by Quảng Nghiêm on Tue 14 May 2013, 11:05 am

Sáng nay Quảng Nghiêm và các Huynh Đệ đi phóng sanh xong, thì buổi trưa nhận được tiền gửi của Huynh Hữu Minh Very Happy . Cho nên Quảng Nghiêm sẽ tiếp tục đợt phóng sanh tiếp theo vào sáng Thứ Sáu 17/05/2013 ( Mùng 08/04 Quý Tỵ ), mong nhận thêm những sự ủng hộ của các Huynh Đệ.

Đợt phóng sanh tiếp theo sẽ bắt đầu vào 7g30 sáng Thứ Sáu 17/05/2013 ( Mùng 08/04 Quý Tỵ ) tại kênh Nhiêu Lộc bên hông Chùa Vĩnh Nghiêm Q3 - TPHCM.

---000---

01) Cư Sĩ. HỮU MINH = 2.100K ( Hai triệu một trăm ngàn ) ( Đã nhận )

02) Bác. PHÚC THÀNH = 100K ( Đã nhận )

03) C.DIỆU THUẬN và C.NHUẬN TOÀN = 700K ( Đã nhận )

04) Bà. NGUYỄN THỊ THẢNH = 300K ( Đã nhận )

05) Bà. NGUYỄN THỊ CẨM = 300K ( Đã nhận )

06) THANH THY = 1.500K ( Một triệu năm trăm ngàn ) ( Đã nhận )

Tổng số tiền hiện nay nhận được là 5.000.000đ ( Bốn triệu đồng )

_________________

TRONG CÁC PHƯƠNG TIỆN
LIỄU THOÁT SANH TỬ
NIỆM PHẬT ĐỆ NHẤT.
---0---
TRONG MUÔN HẠNH LÀNH
PHÓNG SANH ĐỆ NHẤT.

Tại gia Bồ Tát Giới - Nam mô A Di Đà Phật
avatar
Quảng Nghiêm
Admin

Leo
Dragon
Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 19/05/2011
Age : 42
Đến từ : TPHCM

Về Đầu Trang Go down

Re: PHÓNG SANH - 2013

Bài gửi by Quảng Nghiêm on Fri 17 May 2013, 1:21 pm

Sáng nay Thứ Sáu 17/05/2013 ( Mùng 08/04 Quý Tỵ ) Quảng Nghiêm cùng các Huynh Đệ, Thanh Thy, Từ Nhuận, Huynh Hoằng Kiện, Chị Diệu Thiện, Chị Nhuận Toàn, chị Diệu Thuận đã thay mặt mọi người đi phóng sanh đợt 2 nhân mùa Khánh Đản của Đức Phật Thích Ca năm nay. Đợt phóng sanh lần này được sự ủng hộ của mọi người là 5.000.000đ ( Năm Triệu Đồng ) và số cá phóng sanh lần này là Cá trê. Nguyện đem công đức phóng sanh hôm nay xin hồi hướng đến chư Huynh Đệ và gia đình đã phát tâm trong đợt này nghiệp chướng tiêu trừ, căn lành tăng trưởng. Và cũng nguyện hồi hướng đến cùng tận hư không khắp pháp giới luôn Tín, Nguyện, Hạnh với câu Phật hiệu A Di Đà, mãn báo thân đồng sanh về Cực lạc.

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

Nơi phóng sanh: Kênh Nhiêu Lộc bên hông chùa Vĩnh Nghiêm Q3

Vật phóng sanh: Cá trê

Số tiền phóng sanh: 5.000.000đ ( Năm triệu đồng )

HÌNH ẢNH PHÓNG SANH:

_________________

TRONG CÁC PHƯƠNG TIỆN
LIỄU THOÁT SANH TỬ
NIỆM PHẬT ĐỆ NHẤT.
---0---
TRONG MUÔN HẠNH LÀNH
PHÓNG SANH ĐỆ NHẤT.

Tại gia Bồ Tát Giới - Nam mô A Di Đà Phật
avatar
Quảng Nghiêm
Admin

Leo
Dragon
Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 19/05/2011
Age : 42
Đến từ : TPHCM

Về Đầu Trang Go down

PHÓNG SANH NHÂN LỄ THÀNH ĐẠO CỦA BỒ TÁT QUÁN THẾ ÂM 19/06 QUÝ TỴ

Bài gửi by Quảng Nghiêm on Tue 09 Jul 2013, 1:49 pm

Nhân lễ Thành Đạo của Đức Bồ Tát Quán Thế Âm 19/06 Quý Tỵ. Quảng Nghiêm xin tiếp tục nhận sự phát tâm tịnh tài của các Huynh Đệ cho mục phóng sanh. Quảng Nghiêm cùng mọi người sẽ đi phóng sanh vào sáng Thứ Sáu 26/07/2013 ( 19/06 Quý Tỵ ), mong nhận được sự phát tâm của mọi người và gia đình.

NAM MÔ ĐẠI BI QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

_________________

TRONG CÁC PHƯƠNG TIỆN
LIỄU THOÁT SANH TỬ
NIỆM PHẬT ĐỆ NHẤT.
---0---
TRONG MUÔN HẠNH LÀNH
PHÓNG SANH ĐỆ NHẤT.

Tại gia Bồ Tát Giới - Nam mô A Di Đà Phật
avatar
Quảng Nghiêm
Admin

Leo
Dragon
Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 19/05/2011
Age : 42
Đến từ : TPHCM

Về Đầu Trang Go down

Re: PHÓNG SANH - 2013

Bài gửi by Quảng Nghiêm on Wed 17 Jul 2013, 2:04 pm

01) THANH THY = 1.300K ( Một triệu ba trăm ngàn ) ( Đã nhận )

02) KIM HUYỀN = 500K ( Đã nhận )

03) Cô. TỊNH VẤN = 100K ( Đã nhận )

04) Bác. PHÚC THÀNH = 100K ( Đã nhận )

05) Cô. TỪ NHÃ = 500K ( Đã nhận )

06) C. HỒNG ( Diệu Thiện ) = 200K ( Đã nhận )

07) Cư Sĩ. HỮU MINH = 2.150K ( Hai triệu một trăm năm mươi ngàn ) ( Đã nhận )
 
08) C. DIỆU THUẬN, C.NHUẬN TOÀN = 700K ( Đã nhận )

09) TỪ NHUẬN =  100K ( Đã nhận )

10) C. DIỆU DIỄM = 150K ( Đã nhận )

11) THIỆN QUANG = 500K ( Đã nhận )

12) A. THÀNH = 200K ( Đã nhận )


Số tiền tạm thời là: 6.500.000đ ( Sáu triệu năm trăm ngàn )


Được sửa bởi Quảng Nghiêm ngày Thu 25 Jul 2013, 2:54 pm; sửa lần 5.

_________________

TRONG CÁC PHƯƠNG TIỆN
LIỄU THOÁT SANH TỬ
NIỆM PHẬT ĐỆ NHẤT.
---0---
TRONG MUÔN HẠNH LÀNH
PHÓNG SANH ĐỆ NHẤT.

Tại gia Bồ Tát Giới - Nam mô A Di Đà Phật
avatar
Quảng Nghiêm
Admin

Leo
Dragon
Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 19/05/2011
Age : 42
Đến từ : TPHCM

Về Đầu Trang Go down

Re: PHÓNG SANH - 2013

Bài gửi by Quảng Nghiêm on Fri 26 Jul 2013, 10:36 am

Sáng nay Thứ 6 ngày 26/07/2013 ( 19/06 Quý Tỵ ) nhân lễ Thành đạo của Đức Bồ Tát Quán Thế Âm được sự hỗ trợ về tịnh tài của quý liên hữu đồng tu số tiền là 7.000.000đ ( Bảy triệu đồng ). Quảng Nghiêm cùng các chị Diệu Thuận, chị Nhuận Toàn, Thanh Thy, Từ Nhuận, chị Diệu Diễm đã thay mặt mọi người đi phóng sanh.

Nguyện đem công đức phóng sanh hôm nay xin hồi hướng đến toàn thể quý Huynh Đệ đã phát Bồ Đề tâm hỗ trợ tịnh tài trong đợt phóng sanh này, nguyện cho mọi người Bồ Đề tâm luôn tăng trưởng, nghiệp chướng tiêu trừ, thân bằng quyến thuộc luôn an vui khỏe mạnh, tất cả những người thân đã mất sớm được vãng sanh về cõi Tịnh Độ của Đức Phật A Di Đà.

Và cũng nguyện hồi hướng đến khắp pháp giới chúng sanh, sớm phát tâm Bồ Đề niệm Phật A Di Đà mãn báo thân đồng sanh về Tây phương Cực lạc.

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

Nơi phóng sanh: Kênh Nhiêu Lộc bên hông chùa Vĩnh Nghiêm

Vật phóng sanh: Lươn lớn, cá Lóc lớn, cá Trê lớn.

Số tiền phóng sanh: 7.000.000đ ( Bảy triệu đồng ).


_________________

TRONG CÁC PHƯƠNG TIỆN
LIỄU THOÁT SANH TỬ
NIỆM PHẬT ĐỆ NHẤT.
---0---
TRONG MUÔN HẠNH LÀNH
PHÓNG SANH ĐỆ NHẤT.

Tại gia Bồ Tát Giới - Nam mô A Di Đà Phật
avatar
Quảng Nghiêm
Admin

Leo
Dragon
Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 19/05/2011
Age : 42
Đến từ : TPHCM

Về Đầu Trang Go down

PHÓNG SANH VU LAN 2013

Bài gửi by Quảng Nghiêm on Thu 08 Aug 2013, 12:07 pm

 
Nhân mùa Vu Lan năm nay 2013 Đạo tràng xin tiếp tục nhận tịnh tài của các Huynh Đệ cho mục Phóng sanh. Để hồi hướng công đức lành cho Cửu Huyền Thất Tổ, Ông Bà, Cha Mẹ nhiều đời nhiều kiếp của chúng ta.

Quảng Nghiêm và các Huynh Đệ sẽ đi phóng sanh vào sáng Thứ Ba 20/08/2013 ( 14/07 Quý Tỵ ). Mong nhận thêm sự phát tâm của các Huynh Đệ và gia đình.

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

_________________

TRONG CÁC PHƯƠNG TIỆN
LIỄU THOÁT SANH TỬ
NIỆM PHẬT ĐỆ NHẤT.
---0---
TRONG MUÔN HẠNH LÀNH
PHÓNG SANH ĐỆ NHẤT.

Tại gia Bồ Tát Giới - Nam mô A Di Đà Phật
avatar
Quảng Nghiêm
Admin

Leo
Dragon
Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 19/05/2011
Age : 42
Đến từ : TPHCM

Về Đầu Trang Go down

Re: PHÓNG SANH - 2013

Bài gửi by Quảng Nghiêm on Wed 14 Aug 2013, 8:30 am

01) THANH THY = 1.000K ( Một triệu ) ( Đã nhận )

02) KIM HUYỀN = 500K ( Đã nhận )

03) C. HỒNG = 300K ( Đã nhận )

04) BÀ TƯ = 400K ( Đã nhận )

05) C.DIỆU THUẬN, C.NHUẬN TOÀN = 700K ( Đã nhận )

06) Cư Sĩ HỮU MINH = 2.110K ( Hai triệu một trăm mười ngàn ) ( Đã nhận )

07) C. THẢO = 500K ( Đã nhận )

08) Cô. TỪ NHÃ = 500K ( Đã nhận )


09) THIỆN QUANG = 500K ( Đã nhận )

Tổng số tiền hiện nay: 6.510.000đ ( Sáu triệu năm trăm mười ngàn )

_________________

TRONG CÁC PHƯƠNG TIỆN
LIỄU THOÁT SANH TỬ
NIỆM PHẬT ĐỆ NHẤT.
---0---
TRONG MUÔN HẠNH LÀNH
PHÓNG SANH ĐỆ NHẤT.

Tại gia Bồ Tát Giới - Nam mô A Di Đà Phật
avatar
Quảng Nghiêm
Admin

Leo
Dragon
Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 19/05/2011
Age : 42
Đến từ : TPHCM

Về Đầu Trang Go down

Re: PHÓNG SANH - 2013

Bài gửi by Quảng Nghiêm on Tue 20 Aug 2013, 2:13 pm

Sáng nay nhân mùa lễ Vu Lan 2013 được sự phát tâm hỗ trợ về tịnh tài cho mục Phóng sanh của các Huynh Đệ, số tiền phóng sanh là 7.000.000đ ( Bảy triệu đồng ). 

Quảng Nghiêm cùng các anh chị, Huynh Hoằng Thành, chị Diệu Thuận, chị Nhuận Toàn, chị Hồng ( Diệu Thiện ), chị Diệu Diễm, chị Thảo, Từ Nhuận đã thay mặt mọi người đi phóng sanh.

Nguyện đem công đức phóng sanh hôm nay xin hồi hướng đến tất cả quý Huynh Đệ và gia đình đã phát tâm trong đợt phóng sanh này, nghiệp chướng được tiêu trừ, căn lành tăng trưởng, Cửu Huyền Thất Tổ nhiều đời nhiều kiếp nương nhờ công đức phóng sanh này sớm được vãng sanh về Tây phương Cực lạc của Đức Phật A Di Đà.

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

Nơi phóng sanh: Bên hông chùa Vĩnh Nghiêm

Vật phóng sanh: Cá lóc, Lươn, Cá trê, Cá rô.v.v...

Số tiền phóng sanh: 7.000.000đ ( Bảy triệu đồng )


_________________

TRONG CÁC PHƯƠNG TIỆN
LIỄU THOÁT SANH TỬ
NIỆM PHẬT ĐỆ NHẤT.
---0---
TRONG MUÔN HẠNH LÀNH
PHÓNG SANH ĐỆ NHẤT.

Tại gia Bồ Tát Giới - Nam mô A Di Đà Phật
avatar
Quảng Nghiêm
Admin

Leo
Dragon
Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 19/05/2011
Age : 42
Đến từ : TPHCM

Về Đầu Trang Go down

PHÓNG SANH LỄ VÍA BỒ TÁT QUÁN THẾ ÂM 19/09 QUÝ TỴ

Bài gửi by Quảng Nghiêm on Sat 05 Oct 2013, 10:07 am

Nhân lễ vía Đức Bồ Tát Quán Thế Âm 19/09 ÂL ( Lễ Xuất Gia ) năm nay. Quảng Nghiêm xin tiếp tục nhận sự phát tâm tùy hỷ cho việc phóng sanh của các Huynh Đệ và gia đình. Quảng Nghiêm và mọi người sẽ đi phóng sanh vào sáng Thứ Tư 23/10/2013 ( 19/09 Quý Tỵ ). 
Mong nhận được sự phát tâm của các Huynh Đệ và người thân.
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

_________________

TRONG CÁC PHƯƠNG TIỆN
LIỄU THOÁT SANH TỬ
NIỆM PHẬT ĐỆ NHẤT.
---0---
TRONG MUÔN HẠNH LÀNH
PHÓNG SANH ĐỆ NHẤT.

Tại gia Bồ Tát Giới - Nam mô A Di Đà Phật
avatar
Quảng Nghiêm
Admin

Leo
Dragon
Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 19/05/2011
Age : 42
Đến từ : TPHCM

Về Đầu Trang Go down

Re: PHÓNG SANH - 2013

Bài gửi by Quảng Nghiêm on Tue 22 Oct 2013, 2:21 pm

01) THANH THY = 1.000K ( Một triệu ) ( Đã nhận )

02) Cô. TỪ NHÃ = 500K ( Đã nhận )

03) Bé. ĐĂNG KHOA = 100K ( Đã nhận )

04) KIM HUYỀN = 400K ( Đã nhận )

05) Cư Sĩ. HỮU MINH = 2.100K ( Hai triệu một trăm ngàn ) ( Đã nhận )

06) C. DIỆU THIỆN, TỊNH KHÁNH = 350K ( Đã nhận )

07) Cô. TỊNH VẤN = 50K ( Đã nhận )

08) C. TỊNH LẠC = 500K ( Đã nhận )

09) C. DIỆU THUẬN - C. NHUẬN TOÀN = 700K ( Đã nhận )

10) C. TÂM ( DIỆU SÁNG ) = 200K ( Đã nhận )

11) Bác. PHÚC THÀNH = 200K ( Đã nhận )


12) A. HOẰNG KIỆN = 200K ( Đã nhận )

13) THIỆN QUANG = 500K ( Đã nhận )

14) QUẢNG NGHIÊM = 200K ( Đã nhận )

Số tiền tạm thời là 7.000.000đ ( Bảy triệu )


_________________

TRONG CÁC PHƯƠNG TIỆN
LIỄU THOÁT SANH TỬ
NIỆM PHẬT ĐỆ NHẤT.
---0---
TRONG MUÔN HẠNH LÀNH
PHÓNG SANH ĐỆ NHẤT.

Tại gia Bồ Tát Giới - Nam mô A Di Đà Phật
avatar
Quảng Nghiêm
Admin

Leo
Dragon
Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 19/05/2011
Age : 42
Đến từ : TPHCM

Về Đầu Trang Go down

Re: PHÓNG SANH - 2013

Bài gửi by Quảng Nghiêm on Wed 23 Oct 2013, 9:50 am

Sáng nay Thứ Tư 23 - 10 - 2013 ( 19 - 09 Quý Tỵ ) nhân lễ Xuất Gia của Đức Bồ Tát Quán Thế Âm, Quảng Nghiêm cùng các Anh Chị Em, Thanh Thy, Từ Nhuận, chị Diệu Diễm, chị Diệu Thiện, chị Diệu Thuận, chị Nhuận Toàn, chị Diệu Sáng, Huynh Hoằng Thành.v.v...Đã thay mặt mọi người đi phóng sanh.
Được sự trợ duyên của các Huynh Đệ số tiền phóng sanh là 7.200.000đ ( Bảy triệu hai trăm ngàn ), đợt này phóng sanh Cá Trê lớn.
Nguyện đem công đức phóng sanh hôm nay xin hồi hướng đến tất cả các Huynh Đệ và gia đình đã phát Bồ Đề tâm ủng hộ tịnh tài trong đợt phóng sanh này, nguyện cho hết thảy Cửu Huyền Thất Tổ, Ông Bà, Cha Mẹ, Anh Chị Em thân bằng quyết thuộc còn tại thế nghiệp chướng tiêu trừ căn lành tăng trưởng. Đã qua đời nương công đức phóng sanh này sớm được vãng sanh về Tây phương Cực lạc.
Và cũng nguyện hồi hướng công đức đến cùng tận hư không khắp pháp giới, sớm phát Bồ Đề tâm niệm Thánh hiệu Phật A Di Đà cầu sanh Cực lạc.
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT


_________________

TRONG CÁC PHƯƠNG TIỆN
LIỄU THOÁT SANH TỬ
NIỆM PHẬT ĐỆ NHẤT.
---0---
TRONG MUÔN HẠNH LÀNH
PHÓNG SANH ĐỆ NHẤT.

Tại gia Bồ Tát Giới - Nam mô A Di Đà Phật
avatar
Quảng Nghiêm
Admin

Leo
Dragon
Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 19/05/2011
Age : 42
Đến từ : TPHCM

Về Đầu Trang Go down

PHÓNG SANH LÊ VÍA PHẬT A DI ĐÀ 17/11 QUÝ TỴ

Bài gửi by Quảng Nghiêm on Wed 04 Dec 2013, 3:56 pm

Nhân lễ vía Đức Phật A Di Đà năm nay 17/11 Quý Tỵ - Quảng Nghiêm xin tiếp tục đón nhận tịnh tài của các Huynh Đệ và gia đình cho mục phóng sanh. Quảng Nghiêm và mọi người sẽ đi phóng sanh vào 7g30 sáng Thứ năm 19/12/2012 ( 17/11 Quý Tỵ ). Địa điểm phóng sanh kênh Nhiêu Lộc, bên hông chùa Vĩnh Nghiêm đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa Q3, các Huynh Đệ nào muốn tham dự lễ phóng sanh thì xin đến đúng giờ nhé.
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

_________________

TRONG CÁC PHƯƠNG TIỆN
LIỄU THOÁT SANH TỬ
NIỆM PHẬT ĐỆ NHẤT.
---0---
TRONG MUÔN HẠNH LÀNH
PHÓNG SANH ĐỆ NHẤT.

Tại gia Bồ Tát Giới - Nam mô A Di Đà Phật
avatar
Quảng Nghiêm
Admin

Leo
Dragon
Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 19/05/2011
Age : 42
Đến từ : TPHCM

Về Đầu Trang Go down

Re: PHÓNG SANH - 2013

Bài gửi by Quảng Nghiêm on Thu 05 Dec 2013, 9:36 am

01) THANH THY = 1.000K ( Một triệu ) ( Đã Nhận )

02) Cô. TỪ NHÃ = 500K ( Đã Nhận )

03) Chị. TỊNH LẠC = 500K ( Đã Nhận )

04) KIM HUYỀN = 500K ( Đã Nhận )

05) Chị. DIỆU THIỆN = 300K ( Đã Nhận )

06) Chị. DIỆU THUẬN - Chị. NHUẬN TOÀN = 700K ( Đã Nhận )

07) TỊNH KHÁNH = 500K ( Đã Nhận )

08) Chị. TÂM ( DIỆU SÁNG ) = 200K ( Đã Nhận )

09) Chị. DIỆU DIỄM = 200K ( Đã Nhận )

10) Huynh. HOẰNG KIỆN = 200K ( Đã Nhận )

11) Cô. TỊNH VẤN - Bác. PHÚC THÀNH - CHÚC THANH = 600K ( Đã Nhận )

12) Huynh. HỮU MINH = 2.100K ( Hai triệu một trăm ngàn ) ( Đã Nhận )

Tổng số tiền tạm thời là 7.300.000đ ( Bảy triệu ba trăm ngàn  )

_________________

TRONG CÁC PHƯƠNG TIỆN
LIỄU THOÁT SANH TỬ
NIỆM PHẬT ĐỆ NHẤT.
---0---
TRONG MUÔN HẠNH LÀNH
PHÓNG SANH ĐỆ NHẤT.

Tại gia Bồ Tát Giới - Nam mô A Di Đà Phật
avatar
Quảng Nghiêm
Admin

Leo
Dragon
Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 19/05/2011
Age : 42
Đến từ : TPHCM

Về Đầu Trang Go down

Re: PHÓNG SANH - 2013

Bài gửi by Quảng Nghiêm on Thu 19 Dec 2013, 10:19 am

Hôm nay Thứ Năm 19/12/2013 ( 17/11 Quý Tỵ ) nhân lễ vía của Đức Phật A Di Đà! Quảng Nghiêm cùng các Anh, Chị, và các bạn đã đi phóng sanh. Số tiền được mọi người ủng hộ trong đợt phóng sanh này là 8.000.000đ ( Tám triệu đồng ), cá phóng sanh đợt này là cá trê lớn.

Nguyện đem công đức phóng sanh hôm nay xin hồi hướng đến tất cả quý Huynh Đệ và người thân, nghiệp chướng tiêu trừ, căn lành tăng trưởng. Người thân đã qua đời nương công đức phóng sanh hôm nay mà sớm được vãng sanh về Tây phương Cực lạc.

Và cũng nguyện hồi hướng cho cùng tận hư không khắp pháp giới sớm phát Bồ Đề tâm niệm Thánh hiệu Phật A Di Đà cầu sanh Cực lạc.

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT 


_________________

TRONG CÁC PHƯƠNG TIỆN
LIỄU THOÁT SANH TỬ
NIỆM PHẬT ĐỆ NHẤT.
---0---
TRONG MUÔN HẠNH LÀNH
PHÓNG SANH ĐỆ NHẤT.

Tại gia Bồ Tát Giới - Nam mô A Di Đà Phật
avatar
Quảng Nghiêm
Admin

Leo
Dragon
Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 19/05/2011
Age : 42
Đến từ : TPHCM

Về Đầu Trang Go down

Re: PHÓNG SANH - 2013

Bài gửi by Quảng Chánh on Fri 20 Dec 2013, 4:38 pm

Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát

_________________
Nam Mô A Di Đà Phật

Quảng Chánh
Admin

Capricorn
Tiger
Tổng số bài gửi : 35
Join date : 18/05/2011
Age : 43

Về Đầu Trang Go down

Re: PHÓNG SANH - 2013

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết