NHẤT TÂM NIỆM PHẬT - CẦU SANH TỊNH ĐỘ
Đăng Nhập

Quên mật khẩu

ĐẠI LỄ PHÓNG SANH CHÙA TỪ ÂN 2013
CHUA TU AN.gif
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
“Từ đây qua phương Tây quá mười muôn ức cõi Phật, có thế giới tên là Cực lạc, trong thế giới đó có Đức Phật hiệu là A Di Đà hiện nay đương nói pháp”.
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Nguyện thứ 18: Lúc tôi thành Phật, thập phương chúng sanh, chí tâm tín mộ, muốn sanh về cõi nước tôi, nhẫn đến 10 niệm, nếu không được sanh, thời tôi không ở ngôi Chánh giác; trừ kẻ tạo tội ngũ nghịch, cùng hủy báng Chánh pháp.
Nguyện thứ 19: Lúc tôi thành Phật, thập phương chúng sanh phát Bồ đề tâm, tu các công đức, nguyện sanh về cõi nước tôi, đến lúc lâm chung, nếu tôi chẳng cùng đại chúng hiện thân trước người đó, thời tôi không ở ngôi Chánh giác.
Nguyện thứ 20: Lúc tôi thành Phật, thập phương chúng sanh nghe danh hiệu tôi, chuyên nhớ cõi nước tôi; và tu các công đức, chí tâm hồi hướng, muốn sanh về cõi nước tôi, nếu chẳng được toại nguyện, thời tôi không ở ngôi Chánh giác.
NAM MÔ ĐẠI BI QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT
Nầy Vi-Đề-Hy, bất cứ chúng sanh nào chuyên tâm trì niệm danh hiệu Nam-mô A-Di-Đà Phật, dẫu chỉ một ngày cho tới bảy ngày, hoặc nhiều lần của bảy ngày, thì cảm ứng những năng lực tổng trì không thể nghĩ bàn.
NAM MÔ ĐẠI LỰC ĐẠI THẾ CHÍ BỒ TÁT
Nếu tâm của chúng sanh, nhớ Phật niệm Phật, hiện tiền hay tương lai, nhất định sẽ thấy được Phật, cách Phật không xa, không cần dùng phương pháp nào khác, thì tự tâm được khai ngộ, như người ướp hương, thì thân có mùi thơm, ấy gọi là Hương Quang Trang Nghiêm.
NAM MÔ ĐẠI HẠNH PHỔ HIỀN BỒ TÁT
Danh hiệu Phật chính là ba đời mười phương chư Phật, vì A-Di-Đà tức là Pháp-giới Tạng-thân, có lực dụng thu nhiếp và hiện Pháp thân của ba đời mười phương chư Phật.
NAM MÔ ĐẠI TRÍ VĂN THÙ SƯ LỢI BỒ TÁT
Về phương Tây của thế giới này, có Phật A Di Đà giáo chủ cõi Cực Lạc. Đức Thế Tôn đó nguyện lực không thể nghĩ bàn! Ngươi nên chuyên niệm danh hiệu của ngài nối tiếp không gián đoạn, thì khi mạng chung, quyết được vãng sanh, chẳng còn bị thối chuyển.

ĐẠI LỄ KHÁNH TUẾ - HT. THÍCH TRÍ TỊNH 17/7 NHÂM THÌN ( 2012 )

Go down

ĐẠI LỄ KHÁNH TUẾ - HT. THÍCH TRÍ TỊNH 17/7 NHÂM THÌN ( 2012 )

Bài gửi by Quảng Nghiêm on Tue 04 Sep 2012, 10:13 am


ĐẠI LÃO HÒA THƯỢNG -THÍCH TRÍ TỊNH
Sáng chủ nhật 17/7 âl (2/9/2012), hàng nghìn Tăng, Ni và Phật tử đã vân tập về Chùa Vạn Đức để mừng Khánh Tuế Đại Lão Hoà Thượng THÍCH TRÍ TỊNH. Hoà Thượng là bậc Tổ Sư đương thời của Tông Tịnh Độ của Phật Giáo Việt Nam. Phần lớn các Kinh điển Đại Thừa đều do Hoà Thượng chuyển dịch từ Hán Văn sang Việt Văn - Kinh Hoa Nghiêm, Kinh Pháp Hoa, Kinh Đại Bảo Tích, Kinh Đại Bát Niết Bàn, Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện, Kinh Tam Bảo... Hoà Thượng tuy nay đã 96 tuổi nhưng tinh thần vẫn sáng suốt, thân không bệnh tật. Mỗi ngày Hoà Thượng thầm tụng thuộc lòng năm bộ Kinh - Kinh Phổ Hiền Hạnh Nguyện, Kinh Kim Cang, bài kệ Phẩm Phương Tiện Kinh Pháp Hoa, Kinh Phổ Môn, Kinh A Di Đà và niệm Phật hồi hướng nguyện sanh về Thế Giới Cực lạc.
Đúng 8:30am, Chư Tăng, Ni đã lên Tịnh Thất để tác bạch mừng Khánh Tuế. Nhân dịp này, Hoà Thượng khai thị về Pháp Tu niệm Phật và chỗ đạt được về BẤT NIỆM - TỰ NIỆM như sau:
..."Trong suốt mấy mươi năm qua tôi chuyên tu Pháp Môn TRÌ DANH NIỆM PHẬT. Đây là phương pháp dễ tu, dễ nhớ, dễ thực hành vì chỉ niệm sáu chữ Nam Mô A DI ĐÀ Phật. Phương pháp niệm Phật rất rõ ràng.

Tôi từng làm bài kệ:

Một câu A Di Đà
Không gấp cũng không hưỡn
Tâm tiếng hiệp khắn nhau
Thường niệm cho rành rõ.

Lúc niệm Phật tâm phải ở nơi tiếng, tiếng phải ở nơi tâm, tâm tiếng không rời lìa nhau nếu niệm Phật mà tâm nghỉ suy chuyện này chuyện nọ thì biết đã sai rồi, phải lắng nghe lại tiếng niệm Phật.

...Hiện tại trong công phu niệm Phật tôi đạt được bước đầu gọi là BẤT NIỆM TỰ NIỆM. Hễ đến được chỗ này thì không bao giờ mất. Tâm không để ý niệm mà câu Nam Mô A DI ĐÀ Phật vẫn hiện liên tục rất rành rẽ rõ ràng, nó có sức mạnh (đạo lực) chống lại được thùy miên tâm sở. Cho nên mấy tháng nay tôi không ngủ, có ngủ nhưng rất ít, mà tinh thần vẫn sáng suốt hơn lúc bình thường trước kia. Còn người phàm phu bình thường mang thân này mất ngủ là có bệnh, ngủ thì mê mờ.

Tronh Kinh A DI ĐÀ nói: "Chấp trì danh hiệu". "Chấp" nghĩa là nắm, "Trì" nghĩa là giữ, trong tâm chỉ nắm giữ danh hiệu Phật. Nếu có tạp niệm chen vô thì không gọi là chấp trì bốn chữ này, các bậc cổ đức đã diễn đạt bằng những câu như "Bất niệm tự niệm", "Niệm lực được tương tục". Người tu Phật nói ra điều gì phải lấy Kinh điển, lời Phật dạy làm chỗ y cứ. Không được nói theo ý của riêng mình, vì mình còn là phàm phu trong vòng sanh tử luân hồi"...

Tỳ Kheo Thích Pháp Đăng kính ghi

_________________

TRONG CÁC PHƯƠNG TIỆN
LIỄU THOÁT SANH TỬ
NIỆM PHẬT ĐỆ NHẤT.
---0---
TRONG MUÔN HẠNH LÀNH
PHÓNG SANH ĐỆ NHẤT.

Tại gia Bồ Tát Giới - Nam mô A Di Đà Phật
avatar
Quảng Nghiêm
Admin

Leo
Dragon
Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 19/05/2011
Age : 42
Đến từ : TPHCM

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết