NHẤT TÂM NIỆM PHẬT - CẦU SANH TỊNH ĐỘ
Đăng Nhập

Quên mật khẩu

ĐẠI LỄ PHÓNG SANH CHÙA TỪ ÂN 2013
CHUA TU AN.gif
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
“Từ đây qua phương Tây quá mười muôn ức cõi Phật, có thế giới tên là Cực lạc, trong thế giới đó có Đức Phật hiệu là A Di Đà hiện nay đương nói pháp”.
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Nguyện thứ 18: Lúc tôi thành Phật, thập phương chúng sanh, chí tâm tín mộ, muốn sanh về cõi nước tôi, nhẫn đến 10 niệm, nếu không được sanh, thời tôi không ở ngôi Chánh giác; trừ kẻ tạo tội ngũ nghịch, cùng hủy báng Chánh pháp.
Nguyện thứ 19: Lúc tôi thành Phật, thập phương chúng sanh phát Bồ đề tâm, tu các công đức, nguyện sanh về cõi nước tôi, đến lúc lâm chung, nếu tôi chẳng cùng đại chúng hiện thân trước người đó, thời tôi không ở ngôi Chánh giác.
Nguyện thứ 20: Lúc tôi thành Phật, thập phương chúng sanh nghe danh hiệu tôi, chuyên nhớ cõi nước tôi; và tu các công đức, chí tâm hồi hướng, muốn sanh về cõi nước tôi, nếu chẳng được toại nguyện, thời tôi không ở ngôi Chánh giác.
NAM MÔ ĐẠI BI QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT
Nầy Vi-Đề-Hy, bất cứ chúng sanh nào chuyên tâm trì niệm danh hiệu Nam-mô A-Di-Đà Phật, dẫu chỉ một ngày cho tới bảy ngày, hoặc nhiều lần của bảy ngày, thì cảm ứng những năng lực tổng trì không thể nghĩ bàn.
NAM MÔ ĐẠI LỰC ĐẠI THẾ CHÍ BỒ TÁT
Nếu tâm của chúng sanh, nhớ Phật niệm Phật, hiện tiền hay tương lai, nhất định sẽ thấy được Phật, cách Phật không xa, không cần dùng phương pháp nào khác, thì tự tâm được khai ngộ, như người ướp hương, thì thân có mùi thơm, ấy gọi là Hương Quang Trang Nghiêm.
NAM MÔ ĐẠI HẠNH PHỔ HIỀN BỒ TÁT
Danh hiệu Phật chính là ba đời mười phương chư Phật, vì A-Di-Đà tức là Pháp-giới Tạng-thân, có lực dụng thu nhiếp và hiện Pháp thân của ba đời mười phương chư Phật.
NAM MÔ ĐẠI TRÍ VĂN THÙ SƯ LỢI BỒ TÁT
Về phương Tây của thế giới này, có Phật A Di Đà giáo chủ cõi Cực Lạc. Đức Thế Tôn đó nguyện lực không thể nghĩ bàn! Ngươi nên chuyên niệm danh hiệu của ngài nối tiếp không gián đoạn, thì khi mạng chung, quyết được vãng sanh, chẳng còn bị thối chuyển.

PHÁP HỶ SUNG MÃN - HT. Thích Tịnh Không

Go down

PHÁP HỶ SUNG MÃN - HT. Thích Tịnh Không

Bài gửi by Quảng Nghiêm on Sat 17 Aug 2013, 9:39 am

Phật pháp đại thừa dạy người thường xuyên sanh tâm hoan hỷ, thế nhưng làm gì được nhiều việc vui đến vậy? Chỉ niệm Phật mới chân thật hoan hỷ. Hoan hỷ của niệm Phật phải chính bạn đích thân cảm thọ, không bước vào niệm Phật đường thì không thể cảm thọ. Giống như trong sáu cõi chúng ta, bạn thấy người trời sắc giới không cần ăn uống. Không những họ đoạn tuyệt ăn uống, mà họ còn không bao giờ bị bệnh. Vậy họ dùng phương pháp gì để duy trì sắc thân? Kinh nói: “Thiền duyệt vi thực”. Thực là thứ bổ dưỡng chúng ta phải ăn uống để bồi bổ thân thể. Họ không cần ăn uống mà dùng thiền duyệt an vui trong thiền định để nuôi thân thể.


Ngày nay chúng ta ở niệm Phật đường niệm Phật tam muội, còn cao hơn so với thiền duyệt của người trời sắc giới. Thành thực mà nói thiền duyệt của họ không có Phật lực gia trì. Chúng ta niệm Phật tam muội, không chỉ được A Di Đà Phật oai thần bổn nguyện gia trì, mà mười phương ba đời tất cả chư Phật Như Lai đều gia trì, thử hỏi làm sao bạn không hoan hỷ? Chưa bước vào niệm Phật đường, chỉ vừa nghe đã hoan hỷ, huống hồ ở ngay trong đó, pháp hỷ sung mãn, tinh thần phấn khởi trăm phần, càng niệm càng hoan hỷ, càng niệm càng có tinh thần, càng có thể lực. Đối với người sức khỏe không tốt, thường hay bệnh, nếu ở trong niệm Phật đường thì những thứ bệnh nhỏ đó đều không còn, đều niệm tiêu tan.


Chính chúng ta phải có lòng tin, phải biết oai thần gia trì của Phật Bồ Tát không thể nghĩ bàn. Pháp môn niệm Phật thù thắng không gì bằng. Công phu niệm Phật nếu đắc lực, luôn nhìn thấu buông bỏ thì công phu của bạn mới chân thật có lực. Ngày nay chúng ta không hy vọng quá cao, mà hạ thấp tối đa mức độ xuống “công phu thành khối”. Chỉ cần bạn niệm đến công phu thành khối thì tương lai chắc chắn vãng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, hay nói cách khác, ngay hiện đời chắc chắn làm Phật. Trong mười pháp giới, sự chọn lựa này là thù thắng nhất.


HT. Tịnh Không Pháp Sư.

Nam Mô A Di Đà Phật.

_________________

TRONG CÁC PHƯƠNG TIỆN
LIỄU THOÁT SANH TỬ
NIỆM PHẬT ĐỆ NHẤT.
---0---
TRONG MUÔN HẠNH LÀNH
PHÓNG SANH ĐỆ NHẤT.

Tại gia Bồ Tát Giới - Nam mô A Di Đà Phật
avatar
Quảng Nghiêm
Admin

Leo
Dragon
Tổng số bài gửi : 1011
Join date : 19/05/2011
Age : 42
Đến từ : TPHCM

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết